Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Encyclopedie

Zoeken

Uniek op internet en in 2016 herzien: een encyclopedie van de mensenrechten. In honderden trefwoorden geeft deze encyclopedie beknopte informatie over rechten, schendingen, normen, verdragen, internationale organisaties, visies van wereldgodsdiensten, rechtsstelsels, het internationale vluchtelingen- en asielrecht, Nederlandse asielprocedures en nog veel meer. Ook uit terreinen die aan mensenrechten verwant zijn zoals milieu, vrede en ontwikkeling zijn trefwoorden opgenomen. Bij tientallen onderwerpen zijn teksten ter verdieping toegevoegd.

Amnesty International aanvaardt aansprakelijkheid voor de informatie in deze Encyclopedie die rechtstreeks missie, werkwijze en onderzoek van de organisatie weergeeft. Aanvullende informatie is, zonder die aansprakelijkheid, verwerkt om onderwerpen te verhelderen en te illustreren.

De informatie van deze Encyclopedie mag, bij voorkeur met bronvermelding, vrijelijk worden gekopieerd en gebruikt volgens het beginsel van vrije licentie voor niet-commercieel gebruik, zoals geformuleerd door de internationale organisatie Creative Commons.