Eleanor Roosevelt bekijkt een poster met daarop de UVRM in het Spaans
© UN Photo

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (korte versie)

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (korte versie)

De leden van de Verenigde Naties hebben de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948 aangenomen, zonder tegenstemmen, maar met acht onthoudingen.

In de preambule (inleiding) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat, samengevat:

 • Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.
 • Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen.
 • Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen onderdrukking de laatste toevlucht.
 • Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, individu of maatschappelijk orgaan.

De UVRM in het kort

 1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 2. De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je bent.
 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 4. Slavernijis verboden.
 5. Martelenis verboden.
 6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
 8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
 10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 12. Je hebt recht op privacyen op bescherming van je goede naam.
 13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
 14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel
 15. Je hebt recht op een nationaliteit.
 16. Je mag trouwenmet wie je wilt en een gezin stichten.
 17. Je hebt recht op bezit en dat mag niemand zomaar van je afnemen.
 18. Je mag je eigen godsdienstof overtuiging kiezen en daarnaar leven.
 19. Je mag uitkomen voor je meningen je mag overal informatie vandaan halen.
 20. Je mag een vereniging oprichten en niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
 21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
 23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbondenzijn vrij.
 24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
 26. Je hebt recht op onderwijs.
 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
 28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
 29. De wetten en de democratiemoeten de mensenrechten beschermen.
 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.

Lees hier de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) , en hier over de achtergrond en geschiedenis .