Vluchtelingen en migranten komen aan op het Griekse eiland Lesbos, nadat ze vanuit Turkije de Egeïsche Zee zijn overgestoken.
© Aris Messinis/AFP via Getty Images

Grootste kwesties van de mensenrechten

Er is in grote lijnen overeenstemming over wat de grootste mensenrechtenkwesties van de wereld zijn. Veel minder overeenstemming is er over welke kwesties prioriteit zouden moeten hebben als het gaat om investeringen en politieke aandacht.

In internationale mensenrechtenverdragen worden zo’n honderd onderwerpen genoemd. De twee grootste mensenrechtenorganisaties, Amnesty International en Human Rights Watch, hebben elk vijftien onderwerpen gekozen tot speerpunt van hun programma’s, die veel overlap kennen.

Amnesty en Human Rights Watch

Zo hebben beide organisaties programma’s voor vrijheid van meningsuitingmartelingvluchtelingen en asielzoekers, internationale berechting, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wapenbeheersing, de mensenrechten van vrouwen en seksuele minderheden (lhbti+’ers), milieu/klimaatverandering en de Verenigde Naties. Amnesty noemt speciaal ook nog: gevangenschap, doodstrafverdwijningen en sociaaleconomische rechten. Human Rights Watch heeft programma’s voor kinderrechten, rechten van gehandicapten en terrorisme.

World Economic Forum

Het World Economic Forum, een organisatie van overheden die vooral dient voor overleg over economische problemen, publiceerde in 2016 een lijst van Most Pressing Points. Dat zijn (niet in volgorde van prioriteit):

 • voedselveiligheid
 • inclusieve groei
 • toekomst van werk/werkloosheid
 • klimaatverandering
 • wereldwijde financiële crisis
 • toekomst van het internet/vierde industriële revolutie
 • gendergelijkheid
 • wereldwijde handel
 • investeringen en regelgevingskaders
 • langetermijninvesteringen
 • toekomst van de gezondheidszorg

Consensus van Kopenhagen

Economen en andere experts, onder wie enkele Nobelprijswinnaars, richtten in 2004 in Denemarken de denktank Consensus van Kopenhagen op. Doel was overeenstemming te bereiken over de aanpak van de grootste problemen in de wereld. De organisatie publiceerde in haar eerste rapport een lijst van goede en slechte investeringen. De panelleden werkten vanuit de vraag: als je 50 miljard dollar had (ongeveer het internationale jaarbudget van ontwikkelingshulp in de jaren negentig), waaraan zou je dan het meeste uitgeven? Zeer goede investeringen waren volgens het panel onder meer het voorkómen van hiv en aids, het verstrekken van voedingssupplementen en het opheffen van handelsbarrières.

In 2014 stelde de Consensus van Kopenhagen een lijst op van de tien meest dringende problemen (challenges) van de wereld. In volgorde van effectiviteit (grootste winst in mensenlevens in relatie tot de geïnvesteerde middelen) zijn dat volgens de organisatie:

 • besmettelijke ziekten
 • gewapende conflicten
 • onderwijs
 • financiële instabiliteit
 • opwarming van de aarde/klimaatverandering
 • overheid en corruptie
 • ondervoeding en honger
 • bevolking/migratie
 • sanitair en water
 • subsidies en handelsbelemmeringen.

UNHCR

De langste lijst van wereldproblemen van komt van de Hoge Commissaris Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCHR). Die noemt zeventig onderwerpen. Voor elk daarvan heeft de organisatie een programma, soms omvangrijk en soms beperkt. Vluchtelingen en asielzoekers ontbreken in deze lijst; zij zijn het onderwerp van de VN-organisatie voor vluchtelingen (UNHCR).

 1. Actieplannen voor mensenrechten
 2. Adequate huisvesting
 3. Albinisme
 4. Armoede
 5. Bedrijven en mensenrechten
 6. Binnenlandse vluchtelingen (ontheemden)
 7. Buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies
 8. Burgerrechten en politieke rechten
 9. Corruptie en mensenrechten
 10. Culturele rechten
 11. Democratie
 12. Discriminatie
 13. Doodstraf
 14. Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten
 15. Dwangmaatregelen
 16. Economische, sociale en culturele rechten
 17. Gedwongen ontruimingen
 18. Geestelijke gezondheid en mensenrechten
 19. Gehandicapten
 20. Gevangenschap
 21. Gewelddadig extremisme
 22. Gewetnsbezwaarden
 23. Gezondheid
 24. Handel en investeringen
 25. Hiv/aids
 26. Humanitaire actie (interventie)
 27. Huurlingen
 28. Inheemse volkeren
 29. Internationale orde
 30. Internationale solidariteit
 31. Jongeren
 32. Kinderen
 33. Klimaatverandering
 34. Land en mensenrechten
 35. Lepra
 36. Martelen
 37. Mensenhandel
 38. Mensenrechteneducatie en -opleiding
 39. Mensenrechtenindicatoren
 40. Mensenrechtenverdedigers
 41. Migratie
 42. Milieu
 43. Minderheden
 44. Nationaliteit
 45. Noodsituaties
 46. Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
 47. Onderwijs
 48. Ontwikkeling (goed bestuur en schulden)
 49. Ouderen
 50. Particuliere militaire en beveiligingsbedrijven
 51. Privacy
 52. Racisme
 53. Rechtsgang (eerlijke rechtspraak)
 54. Rechtsstaat (rule of law)
 55. Represailles
 56. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit
 57. Slavernij
 58. Sociale zekerheid
 59. Terrorisme (en de maatregelen daartegen)
 60. Traditionele waarden
 61. Transitional justice (overgangsjustitie)
 62. Veiligheid van journalisten
 63. Verdwijningen
 64. Verstedelijking (urbanisering) en mensenrechten
 65. Versterking van organen van internationale verdragen
 66. Voedsel (voedselzekerheid en honger)
 67. Vrijheid van geloof en godsdienst
 68. Vrijheid van mening en expressie
 69. Vrouwen
 70. Water en sanitair

Zie ook de lijst van mensenrechten in deze encyclopedie.

Zie ook filosofie van de mensenrechten.

Meer over dit onderwerp