Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Niet-onderscheidende wapens

Niet-onderscheidende wapens zijn alle wapens die verboden zijn volgens het ‘Verdrag over onmenselijke wapens’.

Onder niet-onderscheidende wapens vallen onder meer wapens die kleine deeltjes het menselijk lichaam doen binnendringen, landmijnen, brandwapens en lasers die bedoeld zijn om permanente blindheid te veroorzaken.

Het verdrag over niet-onderscheidende wapens werd in 1980 in Genève aangenomen en heet voluit het ‘Verdrag over het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking hebben’.Het verbod geldt zowel voor internationale als binnenlandse gewapende conflicten.

Geneefse verdragen

Dit verdrag is een uitbreiding van de Geneefse verdragen. Onder meer Nederland, België en de Verenigde Staten hebben het bekrachtigd. In het Eerste protocol (1977) bij de Geneefse verdragen staat trouwens een meer algemeen geformuleerd verbod op wapens die ‘overbodige verwondingen of onnodig lijden’ veroorzaken.

Meer over dit onderwerp