Twee bruiden kussen elkaar tijdens hun huwelijksceremonie eind april 2001 in Den Haag. Op 1 april 2001 werd in ons land het burgerlijk huwelijk opengesteld voor huwelijkspartners van hetzelfde geslacht. Nederland was daarmee het eerste land waar mensen van gelijke sekse konden trouwen. Foto: Jacques Zorgman / Newsmakers / Getty Images

Huwelijk en mensenrechten

Mensen moeten in alle vrijheid kunnen bepalen of ze willen trouwen, en mannen en vrouwen hebben precies dezelfde rechten tijdens een huwelijk en bij een scheiding. Dat staat in het VN-verdrag (BuPo).

Een werkgever mag niet eisen dat een werknemer ongetrouwd blijft. Een gedetineerde mag het recht om te trouwen niet worden onthouden. Een van de schendingen van mensenrechten die vooral vrouwen treft is de dwang om vroeg te trouwen. Vooral in Aziatische landen bestaat de praktijk om meisjes soms al bij de geboorte aan een huwelijkskandidaat te beloven en het huwelijk op heel jonge leeftijd te voltrekken. Het VN-vrouwenverdrag (1979) verplicht staten tot het instellen van een wettelijke minimumleeftijd voor het huwelijk, maar bepaalt niet welke leeftijd dat moet zijn. Veel westerse landen stellen die leeftijd op zestien of achttien jaar.

Huwelijk en polygamie

Polygamie is het huwen met meer partners; het gaat bijna altijd om een man die meer vrouwen huwt. In westerse rechtsstelsels is polygamie bijna altijd verboden. De Koran beveelt aan om met één vrouw te trouwen, maar biedt ook de vrijheid om met meer vrouwen in het huwelijk te treden. Noch het VN-verdrag over huwelijksvrijheid uit 1962, noch het VN-verdrag (BuPo) uit 1966 bevat een uitdrukkelijk verbod op polygamie.

Huwelijk: Amnesty’s visie

Amnesty zet zich ervoor in dat huwelijken niet ontwricht worden doordat bijvoorbeeld gehuwde asielzoekers op verschillende plaatsen of in verschillende landen worden ondergebracht. De staat heeft het recht om voorwaarden op te leggen, bijvoorbeeld bij immigratie of met het doel schijnhuwelijken tegen te gaan. Maar het vrijelijk aangegane huwelijk verdient bescherming op grond van internationaal recht.

Waar het gaat om kinderen of zwangerschap, gelden ook het internationaal beginsel van de bescherming van het gezin en de rechten van het Kinderrechtenverdrag. Het homohuwelijk is in nog maar weinig landen erkend en in veel landen lijkt het vooralsnog onacceptabel. Amnesty vindt dat een staat niet mag verhinderen dat homoseksuelen contractuele banden aangaan die vergelijkbaar zijn met de bepalingen van een huwelijk.

Meer over dit onderwerp