Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Statenklacht

Een statenklacht is een klacht tegen een staat die wordt ingediend door een andere staat of staten.

Verscheidene internationale verdragen voorzien in de mogelijkheid van een statenklacht, in te dienen bij bijvoorbeeld een comité van staatshoofden, het Internationale Hof van Justitie, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, of het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Vaak is de mogelijkheid tot het indienen van een statenklacht gebonden aan een facultatief protocol.

De procedure voor interstatelijke klachten wordt zo goed als nooit gebruikt, maar de dreiging ermee zet staten onder druk om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Naast het recht van de statenklacht bestaat er ook individueel klachtrecht tegen een staat. Individuele klachten zijn in groten getale ingediend bij toezichthoudende comités van mensenrechtenverdragen en bij internationale mensenrechtenhoven.

Meer over dit onderwerp