Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Civil society en mensenrechten

Civil society betekent letterlijk ‘maatschappij van burgers’. Vaak wordt er het ‘maatschappelijk middenveld’ mee bedoeld.

Het maatschappelijk middenveld is dat deel van het maatschappelijk leven waarin burgers vrij en zelfstandig kunnen handelen, ngo’s, vakbeweging, politieke partijen, enzovoort. Het begrip wordt ook gebruikt in de zin van rechtsstaat: een samenleving waarin burgers door middel van kiesrecht en organisatie hun democratische rechten kunnen doen gelden.

Definitie van de London School of Economics

Er zijn talloze definities van civil society. Een uitgebreide omschrijving geeft de London School of Economics. De elementen van die omschrijving zijn:

  • Civil society is het terrein van niet-gedwongen collectieve actie rondom gedeelde belangen, doeleinden en waarden.
  • In beginsel staat de civil society los van de staat, familie en markt. In de praktijk zijn de grenzen lang niet altijd duidelijk. Een fonds voor charitatieve doelen kan bijvoorbeeld subsidies aannemen van de overheid, mede afhankelijk zijn van een familie, en ook commerciële kenmerken hebben.
  • In de civil society zijn niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) actief op terreinen zoals ontwikkeling, mensenrechten, vrouwen, kinderen, vakbondsrechten, beroepsethiek en beroepsbelangen, sociale zorg, milieu, wijkactiviteiten en veel meer.

Meer over dit onderwerp