Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Politieke misdrijven en mensenrechten

Politieke misdrijven zijn strafbare feiten van politieke aard. Ze zijn bijvoorbeeld gericht tegen het bestaan van de staat en diens organisaties, of het zijn gewone misdrijven als diefstal en ontvoering, die gepleegd worden om politieke redenen.

Misdrijven begaan om politieke redenen worden in sommige verdragen onderscheiden van gewone misdrijven. Het Amerikaans Verdrag voor de Mensenrechten bepaalt dat voor politieke misdrijven niet de doodstraf mag worden opgelegd en dat iedereen die voor zo’n misdaad wordt vervolgd het recht heeft in een ander land asiel te vragen en te krijgen.

Internationale rechtspraak

Veel landen hebben een bepaling in de wet dat zij plegers van politieke misdrijven niet uitleveren. België was het eerste land dat in de uitleveringswet van 1833 zo’n bepaling opnam. Later bepaalde het land dat aanslagen op een staatshoofd of diens familie wel tot uitlevering kunnen leiden.

Tegenwoordig worden terrorisme, collaboratie, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid in het algemeen niet onder politieke misdrijven gerekend. Plegers daarvan kunnen dus worden uitgeleverd aan een andere staat, of overgedragen aan een internationale rechtsmacht zoals het Internationaal Strafhof.

Meer over dit onderwerp