Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Mensenrechteneducatie

Mensenrechteneducatie is onderwijs in de mensenrechten, zowel in algemene zin (voorlichting aan publiek of op scholen) als voor bepaalde beroepsgroepen (politie, militairen, justitieel apparaat).

Uitgangspunt van educatie over mensenrechten is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Internationaal is vooral UNESCO actief op het gebied van mensenrechteneducatie. Mensenrechtenorganisaties leggen steeds meer nadruk op educatie in Oost-Europese Landen en ontwikkelingslanden, waar door onderdrukking voorheen geen breed gedragen bewustzijn van mensenrechten kon ontstaan. In West-Europa zijn door veel organisaties lespakketten ontwikkeld, die vooral bij lessen geschiedenis en maatschappijleer worden gebruikt.

Mensenrechteneducatie: Amnesty’s inspanningen

Amnesty International heeft educatie over mensenrechten opgenomen in haar missie, als middel tot bevordering van het bewustzijn van alle mensenrechten die in de Universele Verklaring zijn opgenomen. Amnesty heeft in het hele land gespecialiseerde scholings- en onderwijsgroepen. De organisatie heeft ook lespakketten ontwikkeld, die bijvoorbeeld bij lessen geschiedenis en maatschappijleer worden gebruikt.

Meer over dit onderwerp