Protesterende studenten in de hoofdstad van Sudan, Khartoum. Ze willen dat hun mensenrechten worden gerespecteerd.
© AFP/Getty Images

Vier vrijheden

De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt introduceerde in 1941 de vier vrijheden: vrijheid van meningsuitinggodsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

De Four Freedoms Award, een van de prijzen voor verdedigers van mensenrechten, is ernaar vernoemd.

Uit de toespraak van Roosevelt:

‘In de toekomst, die we veilig willen stellen, kijken we uit naar een wereld die gebaseerd is op vier essentiële menselijke vrijheden. De eerste is vrijheid van meningsuiting en expressie – overal ter wereld. De tweede is de vrijheid van ieder mens om God op zijn eigen manier te aanbidden – overal ter wereld. De derde is vrijheid van gebrek – wat, vertaald in universele termen, economische inzichten betekent die elke natie een gezond leven in vredestijd voor haar inwoners garanderen – overal ter wereld. De vierde is vrijheid van angst – wat, vertaald in wereldtermen, een wereldwijde vermindering van bewapening betekent tot een zodanig punt en op zo’n grondige manier dat geen natie in een positie zal zijn om een daad van fysieke agressie te plegen tegen een buur – waar ook ter wereld.

Meer over dit onderwerp