Privacy

Privacybeleid Amnesty International Nederland

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Amnesty International.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Amnesty International (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Amnesty maakt mensen bewust van het belang van mensenrechten en roept hen via acties en campagnes op om aan onze actie mee te doen. Amnesty’s werk wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om jou te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken, wanneer je je aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger, of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. En offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Amnesty International kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De donateursadministratie en het e-mailactiebestand van Amnesty International zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnummers 1290555, 1290567, 1347969.

Amnesty International heeft het CBF-keur voor goede doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data-Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Amnesty International werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-nietregister in acht nemen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En je kunt jouw gegevens te allen tijde wijzigen via deze link. Je kunt jouw wijzigingen ook telefonisch doorgeven aan het Servicecenter van Amnesty:020 – 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Amnesty is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Deelname aan campagnes van Amnesty International

Je kunt op diverse manieren (online en offline) deelnemen aan campagnes van Amnesty. Als je meedoet aan een Amnesty-campagne waarbij we een autoriteit, het bedrijf of de instelling aanspreken, worden alleen jouw naam en woonplaats aan de autoriteit, het bedrijf of de instelling doorgegeven. Als je vermoedt dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt door jouw deelname aan een van onze campagnes, neem dan contact met ons op via het Servicecenter van Amnesty International:020 – 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of actienetwerken, als lid, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Amnesty International hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Amnesty International maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Amnesty haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Het melden van deze mogelijkheid, die door veel organisaties wordt gebruikt, wordt door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (nog) niet verplicht gesteld, maar we vinden het belangrijk je dit toch te laten weten.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wil je minder of geen e-mail ontvangen of wil je niet meer meedoen aan onze actienetwerken?

Dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met het Servicecenter van Amnesty:020 – 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl. Afmelden voor de sms-acties kan door PROTEST STOP naar 4333 te sms’en of een e-mail te sturen naar actieservice@amnesty.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties

Nieuwe leden en donateurs ontvangen van Amnesty International per post, e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie of het lidmaatschap wordt bevestigd. Amnesty International informeert haar leden en donateurs over de campagnes via haar bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Bij het sturen van post naar leden, donateurs en relaties controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Amnesty International zet daarnaast telemarketing in om leden, donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Amnesty International werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het telefonisch werven van nieuwe leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Amnesty International, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Als je ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jou opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet-register. Je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Contact met vrijwilligers

Amnesty International informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Amnesty-campagnes. Je kunt je als vrijwilliger afmelden voor deze informatie via de afmeldmogelijkheid in elk bericht of telefonisch bij het Servicecenter van Amnesty International:020 – 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

Cookie-statement

Amnesty gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Meer over het cookie-statement

Beveiliging

Amnesty heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Amnesty gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Vragen over privacybeleid

Amnesty International houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het Servicecenter van Amnesty International:020 – 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

Privacybeleid Vereniging Amnesty International afdeling Nederland. Versie: 23 november 2016.