Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Vrijheid van drukpers

Volgens het VN-verdrag (BuPo) bestaat er vrijheid van meningsuiting via drukpers en kunst.

De Nederlandse grondwet noemt het recht om via de drukpers elk denkbeeld zonder voorafgaande inmenging te publiceren, terwijl voor radio en tv wel een vergunningenstelsel geldt. Dat laatste is onder meer het gevolg van schaarste aan ruimte voor kanalen op de ether.

Het recht geldt echter niet voor het verspreiden van gedrukt materiaal; in Nederland mogen lagere overheden verspreiding beperken of bijvoorbeeld regels stellen voor aanplakken. Ook in België is de drukpers vrij, maar is een verbod op obscene publicaties uit het buitenland mogelijk.

Zie ook censuur.

Meer over dit onderwerp