Kinderen in NIgeria.
© Mohammed Abdulsamad/The Walking Paradox

Index van de Menselijke Ontwikkeling (Human Development Index)

De Index van de Menselijke Ontwikkeling, de VN-index (welzijnsindex of ontwikkelingsindex) of Human Development Index (HDI) is in 1990 ontwikkeld door de Pakistaanse econoom Mahbub ul Haq.

Sinds 1993 gebruikt het United Nations Development Programme (UNDP), de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties de index om een vergelijking te maken tussen de ontwikkeling van landen.

Het cijfer (tussen 0 en 1) dat aan elk land wordt gegeven is een combinatie van het inkomen per hoofd van de bevolking, de levensverwachting en het aantal jaren onderwijs dat iemand volgt. De naleving van de mensenrechten wordt door de index niet gemeten.

Westerse landen bovenaan

Op de index scoren bijvoorbeeld Finland, Denemarken, Zweden, Japan, de Verenigde Staten en Nederland zeer hoog (ze hebben een HDI van bijna 1) en zijn vooral Afrikaanse landen onderaan te vinden. In het rapport van 2022 (data van 2021) staat Zwitserland bovenaan en Zuid-Soedan onderaan.

De index verdeelt landen in vier groepen: laag, gemiddeld, hoog en heel hoog ontwikkeld. De jaarlijkse rapporten worden gepubliceerd op de website van de UNDP.

Meer over dit onderwerp