Guantánamo Bay, waar in 2022 nog steeds tientallen mensen opgesloten zitten zonder vorm van een eerlijk proces.
© © Amnesty International

Eerlijk proces

Amnesty steunt het beginsel van een eerlijk proces voor iedereen, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ongeacht de persoon van de verdachte en de aard van het ten laste gelegde misdrijf.

Tot de elementen van een eerlijk proces behoren: een officiële aanklacht, de onafhankelijkheid van rechters, berechting op redelijke termijn, rechtsbijstand, gelegenheid en tijd tot het voorbereiden van een verdediging, mogelijkheid tot het horen van getuigen, geen dwang tot bekennen, berechting volgens wetten geldig op het moment van het vermeende misdrijf, geen tweede veroordeling voor hetzelfde feit (ne bis in idem), en de mogelijkheid tot beroep en gratie.

Eerlijk proces: Amnesty voert actie

Amnesty voert actie voor een eerlijk proces voor mensenrechtenverdedigers en anderen van wie de mensenrechten geschonden worden. Amnesty verzet zich tegen maatregelen die een eerlijk proces verhinderen, zoals langdurige administratieve detentie of detentie in militaire gevangenissen (zoals Guantánamo Bay), waarmee de overheid zich aan een proces en rechterlijke toetsing onttrekt.

Meer over dit onderwerp