Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Eerlijk proces

Amnesty steunt het beginsel van een eerlijk proces voor iedereen zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ongeacht de persoon van de verdachte en de aard van het ten laste gelegde misdrijf.

Tot de elementen van een eerlijk proces behoren: een officiële aanklacht, de onafhankelijkheid van rechters, berechting op redelijke termijn, rechtsbijstand, gelegenheid en tijd tot het voorbereiden van een verdediging, mogelijkheid tot het horen van getuigen, geen dwang tot bekennen, berechting volgens wetten geldig op het moment van het vermeende misdrijf, geen tweede veroordeling voor hetzelfde feit (ne bis in idem), en de mogelijkheid tot beroep en gratie.

Eerlijk proces: Amnesty voert actie

Amnesty voert actie voor een eerlijk proces voor politieke gevangenen. Amnesty verzet zich tegen maatregelen die een eerlijk proces verhinderen, zoals langdurige administratieve detentie of voorarrest waar geen proces aan te pas komt, of detentie in militaire gevangenissen (zoals Guantánamo Bay) waarmee de overheid zich aan een proces en rechterlijke toetsing onttrekt.

Eerlijk proces: Rwanda

Amnesty erkent dat in bepaalde gevallen van volledige internationale garanties van eerlijk proces moet worden afgezien, zoals in Rwanda waar tienduizenden verdachten tien jaar of langer gevangen bleven omdat er onvoldoende rechters en middelen voor berechting waren. Als er een alternatieve manier van berechting wordt gekozen, zoals de gacaca in Rwanda, mag die alleen van internationale normen afwijken voor zover de materiële nood daartoe dwingt, als het de enige mogelijkheid is om aan grote humanitaire nood een einde te maken en als het de verdachten ten goede komt.