Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Collectieve mensenrechten

Collectieve mensenrechten zijn rechten van de mens die van toepassing zijn op volken.

Tot de collectieve mensenrechten worden gerekend: het recht op zelfbeschikking, bevrijding van onderdrukking en kolonialisme, vrede en veiligheid, beheer over hulpbronnen en natuurlijke rijkdommen, ontwikkeling, milieubescherming, en bescherming van minderheden. Collectieve rechten iets anders dan groepsrechten, zoals het recht op vereniging en vergadering, die tot de burgerlijke en politieke rechten worden gerekend.

Of de collectieve rechten tot de mensenrechten kunnen worden gerekend, is omstreden; ze kunnen de rechten van het individu bedreigen wanneer ze de belangen van een volk of groep daarboven stellen. Zo kan het ‘collectieve’ recht op zelfbeschikking van een staat de mensenrechten in gevaar brengen, wanneer dat recht wordt gebruikt om binnenlandse en buitenlandse kritiek de mond te snoeren.