Vrouwen en kinderen van de etnische minderheidsgroep de Mro uit Myanmar hebben hun toevlucht gezocht bij een boeddhistische pagode. Ze zijn uit hun woonplaats verdreven door de gevechten tussen het Myanmarese leger en het Arakan Army, een gewapende etnische groepering.
© AFP/Getty Images

Minderheden en mensenrechten

Een minderheid is een groep die kleiner van aantal is dan de rest van de bevolking van een staat. De leden van een minderheidsgroep hebben andere etnische, religieuze of linguïstische kenmerken en vinden het voortbestaan van hun cultuur belangrijk. Mensen met een andere seksuele oriëntatie, beperkingen of een hoge leeftijd worden ook tot een minderheid gerekend.

Voorbeelden van minderheden die worden vervolgd zijn Armeniërs, Baha’i, de oorspronkelijke bewoners van Amerika (Native Americans), Hutu’s en Tutsi’s, Jehova’s getuigen, Joden, Koerden, Palestijnen, Roma, Tibetanen, zwarten en lhbti+’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse mensen en andere seksuele geaardheden en identiteiten).

Etnische, nationale, politieke en andere minderheden beschermen tegen discriminatie is een van de pijlers van de mensenrechten. Veel internationale verdragen hebben dan ook betrekking op die bescherming. In het VN-verdrag (BuPo) staat dat minderheden niet het recht ontzegd mag worden om met andere leden van hun gemeenschap hun cultuur te genieten, hun religie uit te dragen en hun eigen taal te spreken. In de praktijk is de vervolging van etnische, religieuze en andere minderheden of nationaliteiten een van de hardnekkigste vormen van schending van mensenrechten.

Minderheden en de Verenigde Naties

De Verenigde Naties heeft verdragen en verklaringen over minderheden uitgebracht, maar altijd vermeden een definitie van minderheden te geven. Een goede schatting van het aantal minderheden is dan ook nooit gemaakt. In ieder geval worden er in de wereld rond de 7 duizend verschillende talen gesproken.

 

Meer over dit onderwerp