Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Human Rights Watch

Human Rights Watch is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen onder meer censuur, beperkingen in de vrijheid van reizen en verkiezingen, rassendiscriminatie, dwangarbeid, de rechten van het kind en kinderarbeid, geweld in oorlogstijd en wapenhandel.

Human Rights Watch (HRW) werd in 1979 opgericht in de Verenigde Staten. HRW ontstond uit een samenvoeging van vijf organisaties (voor Afrika, Azië, Amerika, Europa en het Midden-Oosten) en richtte zich aanvankelijk vooral op beïnvloeding van het buitenlands beleid van de VS. In de loop der tijd ontwikkelde Human Rights Watch zich tot een wereldwijde mensenrechtenorganisatie die informatie verzamelt over schendingen van mensenrechten en daarover rapporteert.

HRW heeft kantoren in onder meer Amsterdam, Berlijn, Brussel, Genève en Zürich en in een aantal niet-westerse landen.

Human Rights Watch en Amnesty International

Amnesty en Human Rights Watch zijn veruit de grootse mensenrechtenorganisaties van de wereld. Het werkterrein van HRW is breder dan dat van Amnesty International en omvat onder meer censuur, beperkingen in de vrijheid van reizen en verkiezingen, rassendiscriminatie, dwangarbeid, de rechten van het kind en kinderarbeid, geweld in oorlogstijd en wapenhandel.

Soms werken Amnesty en Human Rights Watch samen bij het opstellen van rapporten, maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee organisaties. HRW heeft niet, zoals Amnesty International, een wereldwijde achterban van actieve leden. Terwijl Amnesty rapporteert over individuen, landen en thema’s ten behoeve van campagnes van de achterban, vraagt HRW met zijn rapporten over landen en thema’s vooral aandacht van overheden en media.

Amnesty brengt jaarlijks een veel groter aantal rapporten uit dan HRW, dat over een select aantal landen rapporteert, terwijl de dekking van Amnesty in beginsel wereldwijd is. Net als Amnesty aanvaardt HRW voor zijn activiteiten geen overheidsgeld. Human Rights Watch steunt financieel hoofdzakelijk op grote fondsen, Amnesty vooral op individuele leden.

Meer over dit onderwerp