Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Kindsoldaten

Kindsoldaten worden vaak gedwongen gerekruteerd en verplicht tot deelname aan gewapende strijd. Daarbij worden ze vaak mishandeld.

Samen met andere organisaties als Defence for Children International is Amnesty lid van een internationale coalitie die streeft naar een verbod op deelname van kinderen aan gewapende vijandelijkheden. Onder kinderen verstaat het internationaal recht iedereen die jonger is dan 18 jaar. Amnesty spreekt zowel regeringen als gewapende politieke groeperingen aan op het werven van kindsoldaten.

Wreedheden

Naar schatting nemen in Afrika meer dan 120.000 kinderen van onder de 18 jaar deel aan gewapende conflicten. Er zijn zelfs kinderen bij die niet ouder zijn dan 7 jaar. Human Rights Watch schatte in 2006 het aantal kindsoldaten wereldwijd op 200 à 300 duizend. Buiten Afrika vochten ze onder meer in Nepal en Sri Lanka. Talloze wreedheden worden begaan onder invloed van alcohol of drugs, die de kindsoldaten soms vrijwillig, soms gedwongen gebruiken. Meisjes worden vaak tot seks gedwongen. Waarnemers stellen dat het aantal in recente jaren beduidend is gedaald, onder druk van internationale campagnes.

Minimumleeftijd

Het VN-verdrag over de rechten van het kind (1989) stelt de minimumleeftijd voor rekrutering en participatie in het leger op 15 jaar. In 2000 aanvaardde de VN een facultatief protocol bij het verdrag, waarin de minimumleeftijd op 18 jaar wordt gesteld; in 2002 trad het in werking. Het verdrag verbiedt deelnemende landen en rebellengroepen om minderjarigen in te zetten in militaire conflicten. Ook gedwongen rekrutering van minderjarigen is in het verdrag verboden.

Westerse landen als Canada en Nieuw-Zeeland, maar ook oorlogslanden als Sri Lanka en Congo hebben het verdrag snel bekrachtigd. Nederland deed dat vooralsnog niet. Technisch gezien voldeed Nederland al aan de criteria voor toetreding tot het verdrag, dat vrijwillige werving toestaat vanaf 16 jaar en militaire inzet vanaf 18 jaar. Het beleid van de Nederlandse regering is dat minderjarige rekruten niet worden uitgezonden en betrokken in gevechtshandelingen.

Meer over dit onderwerp