Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Millenniumdoelen en mensenrechten

In 2000 spraken de regeringsleiders van 189 landen af om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken en formuleerden acht doelstellingen.

De acht doelstellingen werden de Millennium Development Goals (millenniumdoelen) gedoopt.

1. De armoede halveren.
2. Elk kind naar school.
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
4. Minder kindersterfte.
5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten.
7. Bescherming van het milieu, schoon water voor iedereen.
8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem en minder schulden voor ontwikkelingslanden.

Millenniumdoelen ten dele gehaald

Elk jaar werd de voortgang gemeten. Verscheidene doelstellingen werden niet gehaald. Zo zal schoon water in Afrika naar verwachting pas in 2105 voor iedereen beschikbaar zijn, 90 jaar later dan de streefdatum. De Millenniumdoelen werden grotendeels gehaald in China, India en Brazilië.

Amnesty constateerde in een evaluatie van die doelstellingen na 5 jaar: `De verplichtingen die de Millenniumdoelen met zich meebrengen zijn jammerlijk veronachtzaamd in de internationale fora. Dat bleek onder meer uit de trage voortgang die het VN-mensenrechtenapparaat boekte om een nieuw klachtenmechanisme in te voeren voor schendingen van het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en de weigering om te accepteren dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen voor mensenrechten.’

Een reactie op de Millenniumdoelen werd geformuleerd in de Consensus van Kopenhagen (2004). In 2015 werden de Millenniumdoelen vervangen door een lijst van Strategische (of Duurzame) Ontwikkelingsdoelen.

Meer over dit onderwerp