Amnesty International Senior Crisis Response Researcher, Donatella Rovera, fotografeert de verwoesting van Raqqa, 21 januari 2019.
© Andrea DiCenzo/Panos

Onze organisatie

Dit is Amnesty

Bij Amnesty zijn talloze mensen betrokken die op hun eigen wijze bijdragen aan het bestrijden van onrecht. Van onderzoekers die rapporteren over mensenrechtenschendingen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen om het belang van mensenrechten over te brengen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan onze acties en geld inzamelen om ons werk mogelijk te maken. Samen vormen wij Amnesty International.

Demonstratie op het Museumplein in Amsterdam voor een betere verkrachtingswet
© Pierre Crom

Onze achterban

Amnesty is een beweging van meer dan 10 miljoen mensen wereldwijd. Dit zijn niet alleen mensen die ons werk financieel steunen. Dit zijn ook mensen die als vrijwilliger meedoen aan acties, de collecte of het ondertekenen van petities of het schrijven van brieven. In Nederland steunen meer dan 430.000 mensen ons werk op de een of andere manier.

Lees verder
Op de dag van de ontmoeting van de Egyptische president Fattah Al-Sisi in Berlijn met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, diende Amnesty Duitsland petities in voor de vrijheid van meningsuiting, het einde van marteling, de vrijlating van gewetensgevangenen en de heropening van het Nadeem Center in Egypte.
© Henning Schacht

De internationale organisatie

Amnesty Internationaal is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde beweging met een internationaal secretariaat in Londen, regionale kantoren in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, en nationale afdelingen in meer dan 70 landen over de hele wereld.

Lees verder
Bijeenkomst ledenraad, 2022.
© Marieke Wijntjes

De Ledenraad

De Ledenraad van Amnesty International Nederland telt 40 leden; driejaarlijks gekozen door alle leden van Amnesty Nederland. Het Bestuur bestuurt de vereniging; de Ledenraad controleert of het Bestuur binnen de afgesproken kaders -zoals beleidsplan en begroting- blijft. De Ledenraad kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Lees verder
Kantoor van Amnesty Nederland in Amsterdam

Het Bestuur

Ons bestuur bestaat uit negen personen. De bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten.

Lees verder
Dagmar Oudshoorn
© Amnesty International

De Directie

Onze directeur, Dagmar Oudshoorn, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Landelijk Secretariaat. Zij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

Lees verder
Het MT van Amnesty Nederland

Het managementteam

Het managementteam van Amnesty Nederland bestaat uit de directeur en vijf afdelingsmanagers. Het MT is verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering en de resultaten van het werk van Amnesty Nederland.

Lees verder
© Pierre Crom

Jongeren in Amnesty

We richten ons op alle jongeren, ongeschoold, praktisch geschoold, theoretisch geschoold, of aan het werk. Het maakt ons helemaal niet uit. We vinden wel een plekje voor je binnen onze beweging. En, ben jij student op een mbo? Jou hebben we extra hard nodig! We hebben grote plannen met jullie.

Lees verder
Amnesty Nederland bedankt NPL.
© Amnesty International

Het Landelijk Secretariaat

Op het hoofdkantoor van Amnesty Nederland, het Landelijk Secretariaat in Amsterdam, werken we met ongeveer zestig vrijwilligers, tien stagiairs en ongeveer honderd betaalde medewerkers. De medewerkers bedenken acties en voeren die uit, doen onderzoek naar mensenrechtenschendingen, lobbyen voor betere wetgeving bij de politiek en bij bedrijven, geven voorlichting, werven fondsen en doen nog veel meer.

Lees verder
© Marieke Wijntjes/AI

De Commissie van Beroep

Amnesty Nederland heeft een Commissie van Beroep (CvB). De CvB behandelt beroepen die door leden of potentiële leden worden ingesteld tegen specifieke, in de statuten of de reglementen genoemde besluiten van het Bestuur of de Kandidatencommissie van de Ledenraad. Het gaat daarbij om besluiten waarin iemand wordt geweigerd als lid van Amnesty Nederland, besluiten tot het weigeren van leden als kandidaat voor de Ledenraad en besluiten met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van de Ledenraadsverkiezing.

Lees meer

De Commissie van Beroep bestaat uit: Jeannette Ridder-Numan, lid; Bennie Werink, lid; Cees van Bockel, lid. De CvB is bereikbaar per post: Amnesty Nederland, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam of via e-mail c.verveld@amnesty.nl. Hier is ook een uitgebreide beschrijving op te vragen voor het instellen van een beroep bij het CvB. 

Word lid

Hoe meer leden, hoe groter onze vuist tegen onrecht!

Ja, ik word lid