© Amnesty AI-Venezuela

Onze organisatie

Dit is Amnesty

Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan onze schrijfacties, die handtekeningen onder petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty International.

© Henning Schacht

De internationale organisatie

Amnesty Internationaal is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde beweging met een internationaal secretariaat in Londen, regionale kantoren in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, en nationale afdelingen in meer dan 70 landen over de hele wereld.

Lees verder

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste bestuursorgaan van Amnesty International Nederland en telt 40 leden; driejaarlijks gekozen door alle leden van Amnesty Nederland. Het Bestuur bestuurt de vereniging; de Ledenraad controleert of het Bestuur binnen de afgesproken kaders -zoals beleidsplan en begroting- blijft. De Ledenraad kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Lees verder
Kantoor van Amnesty Nederland in Amsterdam

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit negen personen. De bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten.

Lees verder
© Marieke Wijntjes/AI

Commissie van Beroep

Amnesty Nederland heeft een Commissie van Beroep. De CvB behandelt beroepen die door leden of potentiële leden worden ingesteld tegen specifieke, in de statuten of de reglementen genoemde besluiten van het Bestuur of de Kandidatencommissie Ledenraad. Het gaat daarbij om besluiten waarin iemand wordt geweigerd als lid van Amnesty International Nederland, besluiten ten aanzien van het weigeren van leden als kandidaat voor de Ledenraad en besluiten ten aanzien van de vaststelling van de uitslag van de ledenraadsverkiezing.

Lees meer

Commissie van Beroep bestaat uit: Jeannette Ridder-Numan, lid; Bennie Werink, lid; Cees van Bockel, lid. De CvB is bereikbaar per post: Amnesty Nederland, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam of via e-mail c.verveld@amnesty.nl. Hier is ook een uitgebreide beschrijving op te vragen voor het instellen van een beroep bij het CvB. 

Dagmar Oudshoorn
© © Karen Veldkamp

Directie

Onze directeur, Dagmar Oudshoorn, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Landelijk Secretariaat. Zij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

Lees verder
© Amnesty International

Managementteam

Sinds januari 2015 bestaat ons managementteam uit de directeur en vier afdelingsmanagers. Dit team overlegt een keer in de twee weken.

Lees verder

Jongeren

Amnesty heeft een jongerenteam dat door middel van Denktanks, jongerenpanels en andere events jonge mensen betrekt bij haar werk. Iedereen is welkom, van mbo-student tot wo-student. We werken in het team nauw samen met twee jongerenambassadeurs: Akram (19) en Cloud (24). Zij maken deel uit van het jongerenteam en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Lees verder
© Amnesty International

Landelijk secretariaat

Op ons kantoor in Amsterdam werken we met ongeveer zestig vrijwilligers, tien stagiairs en ongeveer honderd betaalde medewerkers. Vanuit ons kantoor in Amsterdam voeren we actie, doen we onderzoek naar mensenrechtenschendingen, lobbyen we, zamelen we geld in en doen we nog veel meer.

Lees verder
Demonstratie voor de ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag voor de vrijlating van Raif Badawi, die tot tien jaar cel en duizend zweepslagen veroordeeld is
© Amnesty International

Onze achterban

Amnesty is een beweging van meer dan 7 miljoen mensen wereldwijd. Dit zijn niet alleen mensen die ons werk financieel steunen. Dit zijn ook mensen die actievoeren of vrijwilligerswerk doen. In Nederland steunen meer dan 370.000 mensen ons werk op de een of andere manier.

Lees verder

We rekenen ook op jou!

Word lid

Ja, ik word lid