Grote giften

Amnesty doet onderzoek, spreekt autoriteiten aan op mensenrechtenschendingen en roept hen publiekelijk ter verantwoording. Dat doen wij namens al onze leden en donateurs. Hun betrokkenheid, hun hoop op een rechtvaardige wereld en hun verontwaardiging over schendingen zetten wij om in daden.

© Amnesty International

Naast ons reguliere werk zijn er speciale projecten waaraan u substantieel kunt bijdragen. Het zijn mensenrechtenprojecten die onze speciale aandacht vragen omdat ze plotseling urgent zijn geworden of onvoldoende door de gemeenschap worden belicht; of het zijn verzoeken van activisten uit gebieden zelf.

 

Wat kunt u doen?

Crisisonderzoek: Amnesty in Irak
© Amnesty International

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige gift aan Amnesty International doneren. In dat geval kunt u uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen als al uw giften tezamen tussen 1 en 10 procent van het verzamelinkomen bedragen. Een eenmalige gift kan ook de opbrengst zijn van een inzameling bij een bijzondere gelegenheid zoals een huwelijk of jubileum.

Kinderen gooien aarde op het zojuist gegraven graf van de journalist Al-Mjdad al-Mojali. Hij stierf aan verwondingen door granaatscherven die rondvlogen bij een luchtaanval door de door Saudi-Arabië geleide coalitie, in het noorden van Sanaa op 17 januari 2016. Op het moment dat hij overleed, deed hij onderzoek naar een andere luchtaanval waarbij 22 burgers waren gedood.

Terugkerende gift met voordeel

U kunt ons ook steunen met een periodieke schenking. Dat geeft Amnesty zekerheid dat we op uw steun kunnen rekenen, en u geeft het fiscaal voordeel. Deze schenking is 100 procent fiscaal aftrekbaar, ongeacht de hoogte van de gift of uw inkomen. Voorwaarde is dat u de schenking tenminste vijf jaar doet.

Lees meer over periodiek schenken
© Amnesty International

Gift van uw vereniging, stichting of kerk

Uiteraard is het ook mogelijk als vereniging, stichting of kerk Amnesty International te steunen. U kunt daarvoor vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op
Ziekenhuismedewerkers redden de onbeschadigde apparatuur en medicijnen die zijn achtergebleven in de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen. Het ziekenhuis werd op 19 augustus 2016 geraakt door een luchtaanval van de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië op 19 augustus 2016.
© Rawan Shaif

Gift van uw bedrijf

Steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. Ook uw bedrijf kan ons steunen. Bijvoorbeeld door werknemers te betrekken bij onze acties en campagnes voor een rechtvaardige wereld. U kunt ons ook steunen met een financiële bijdrage. Graag bespreken wij de mogelijkheden met u.

Meer informatie voor bedrijven

We houden u graag op de hoogte

Amnesty organiseert regelmatig evenementen en activiteiten. Daarbij informeren wij u over onze projecten, ons werk in het algemeen, de behaalde resultaten en over nieuwe ontwikkelingen. Bovendien kunt u daar kennismaken met onze medewerkers, waaronder gespecialiseerde onderzoekers.

Verder geeft ons jaarverslag uitgebreide informatie over onze organisatie, onze activiteiten en financiële huishouding.

Persoonlijk contact

Wilt u persoonlijk advies? Of heeft u een vraag? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Yasmine Baroudi, 020-7733589 of door een e-mail te sturen: y.baroudi@amnesty.nl