© Carl Court/Getty Images

Grote giften

Goede en betrouwbare informatie vormt de basis van ons werk. Onze onderzoekers verzamelen informatie over schendingen van mensenrechten met behulp van zo veel mogelijk bronnen. De uitkomsten van onze onderzoeken publiceren we in rapporten en worden gebruikt bij onze acties, bijvoorbeeld om te zorgen dat marteling stopt. Overal.

Lees meer

Om ons werk van Amnesty goed te doen, nemen we geen subsidies en andere vormen van overheidsfinanciering aan. Wij willen het recht behouden om altijd en overal te kunnen zeggen wat we willen, tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Dat kan alleen als we volledig onafhankelijk blijven. Daarom bouwen wij volledig op onze leden en donateurs. Op mensen zoals u.

Brian Castner, Senior Crisis Adviser en Wapenonderzoeker bij het Crisis Response-team van Amnesty International, voert in maart 2022 een veldonderzoek uit in Rivne, Oekraïne. In deze serie afbeeldingen onderzoekt hij het puin in gebieden van Rivne die op 14 maart zijn getroffen door Russische aanvallen. Hij bekijkt de schade en analyseert munitiefragmenten om de types en kalibers van de gebruikte wapens te identificeren.
© Olga Ivashchenko/Amnesty International

Waarvoor heeft Amnesty uw donatie nodig?  

Met een gift van 2.250 euro kan een onderzoeker worden voorzien van een volledige uitrusting voor de persoonlijke veiligheid en communicatie. Twee weken onderzoek kost gemiddeld 10.000 euro. Voor de start van een campagne om in Polen de legale toegang tot een veilige abortus mogelijk te maken, hadden we voor de ontwikkeling van een website en actiemateriaal 30.000 euro nodig.

Mensen die protesteren tijdens de womansmarch in 2023.
© Nastia Maksimova

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dat kan als al uw giften opgeteld tussen 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen bedragen. Dat geldt ook als u tijdens een feest, huwelijk, jubileum of een ander gelegenheid geld inzamelt en dit bedrag aan Amnesty schenkt. Wist u dat u Amnesty ook in uw testament op kunt nemen? Voor meer informatie over nalaten en de Testament Test kunt u terecht op deze pagina.

Donatieformulier

 

© Anastasiia Maksymova

Periodieke schenking 

U kunt ons ook voor een langere periode steunen middels een periodieke schenking. Dit geeft Amnesty International meer zekerheid om ook in de toekomst te kunnen strijden voor een rechtvaardige wereld. Groot voordeel is dat u de volledige gift jaarlijks kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of inkomen. U ontvangt daardoor een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Voorwaarde is dat u de schenking ten minste 5 jaar achtereen doet. Lees meer over periodiek schenken.

Brian Castner, senior crisisadviseur en wapenonderzoeker bij het crisisresponsteam van Amnesty International, voert in maart 2022 een veldonderzoek uit in Rivne, Oekraïne.
© Olga Ivashchenko/Amnesty International

Gift van uw vereniging, stichting, vriendengroep, club of kerk  

U kunt ook samen met anderen een gift te doen, bijvoorbeeld met de vereniging, stichting, vriendengroep, club of kerk waar u toe behoort. Het kan heel inspirerend zijn om samen met anderen op te komen voor mensen die uw steun hard nodig hebben. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Op aanvraag hebben wij ook materiaal beschikbaar dat u kunt inzetten voor uw evenement of actie.

Donatieformulier
© Amnesty International

Gift van uw bedrijf  

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Dit kan bijvoorbeeld met een gift aan een goed doel. Het geeft werknemers een goed gevoel om onderdeel te zijn van iets dat groter is dan zijzelf. Tegelijkertijd laat een bedrijf ook aan zijn belanghebbenden en doelgroepen zien dat het zich betrokken voelt bij mensen die slachtoffer zijn van marteling, onderdrukking of discriminatie. Dit geeft een belangrijk signaal af, in Nederland en daarbuiten. Graag bespreken wij geheel vrijblijvend de mogelijkheden met u.

Donatieformulier
Crisisonderzoek: Amnesty in Irak
© Amnesty International

Fonds op Naam

Een Fonds op Naam laat zich het best omschrijven als een goed doel binnen een goed doel. Met een schenking vanaf €50.000 kunt u in overleg met ons de naam en de doelstelling van het fonds bepalen. Amnesty International handelt het beheer en de besteding af. Wij informeren u over de bestede gelden en de voortgang van de projecten die u steunt.

© f.maceroni

Grote giften met een specifiek doel

De meeste mensen die Amnesty met een grote gift steunen, laten het aan ons over om te bepalen waar we dat geld aan besteden. Het kan echter zo zijn dat u een specifiek doel voor ogen heeft waarvoor u graag wilt doneren. Of er is een thema waar u zich erg betrokken bij voelt. Samen kunnen wij de mogelijkheden bespreken om uw gift zo gebonden/persoonlijk mogelijk te maken. U kunt daarvoor altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek.

© James Rodriguez for Amnesty International

Successen en jaarverslagen

Amnesty maakt schendingen van mensenrechten zichtbaar en zet daders onder druk. Onze acties leiden regelmatig tot successen: mensen komen vrij, discriminerende wetten worden aangepast, daders worden berecht. Kijk hier voor onze meest recente successen.

Ons meeste recente jaarverslag vindt u hier.

Evenementen en activiteiten

Amnesty organiseert regelmatig evenementen en activiteiten. Daarbij informeren wij u over onze projecten, ons werk in het algemeen, de behaalde resultaten en over nieuwe ontwikkelingen. Bovendien kun u daar kennismaken met onze medewerkers, onder wie gespecialiseerde onderzoekers.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Persoonlijk contact

Wilt u graag persoonlijk advies over schenken aan Amnesty? Of hebt u een vraag? Neem dan rechtstreeks contact op met Juanita Hernández González, +31 6 11 74 96 99 of stuur een e-mail naar: j.hernandez@amnesty.nl.