Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

EU-richtlijnen

De EU-richtlijnen zijn richtlijnen van de Europese Unie op verschillende terreinen van de mensenrechten.

De richtlijnen zijn niet bindend (ze zijn geen onderdeel van een verdrag). Ze gaan in de praktische uitwerking veel verder dan de mensenrechtenverdragen. Ze dienen om regeringen van EU-landen zo veel mogelijk een gelijk beleid te doen voeren. De EU-richtlijnen geven ook richting aan het mensenrechtenwerk dat op diplomatieke posten van de EU wordt gedaan, op en buiten het grondgebied van de Unie.

Overzicht EU-richtlijnen

Er zijn richtlijnen voor:

Al zijn ze niet bindend, Amnesty steunt de EU-richtlijnen, onder andere omdat ze duidelijkheid geven bij EU-missies en de contacten met derde landen.

Meer over dit onderwerp