Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Sociale voorzieningen en mensenrechten

In het VN-verdrag (EcSoCu) is het recht op sociale voorzieningen en verzekeringen vastgelegd.

In het VN-verdrag (EcSoCu) is weliswaar het recht op sociale voorzieningen en verzekeringen vastgelegd, maar het is verder weinig specifiek. Vastgelegd is de verplichting tot betaald verlof of uitkeringen voor moeders rond de bevalling. Andere voorzieningen die zijn vastgelegd in het EcSoCu-verdrag hebben onder meer betrekking op de bescherming van het gezin, bescherming van vrouwen tijdens zwangerschap, en bescherming tegen kinderarbeid.

Diverse voorzieningen zijn ook opgenomen in de verdragen van de ILO. De Nederlandse grondwet spreekt alleen in algemene zin van een ‘recht op bijstand’. Het recht op een werkloosheidsuitkering, dat wel in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat, is niet terug te vinden in bindende verdragen.

Meer over dit onderwerp