Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Advocaten, mensenrechten en vreemdelingenzaken

De ‘Grondbeginselen betreffende de rol van advocaten’ werden in 1990 aangenomen op het VN-congres ter voorkoming van misdaad.

De verklaring stelt onder meer dat

  • Regeringen voldoende geld voor rechtsbijstand ter beschikking moeten stellen;
  • Iedereen binnen 48 uur toegang moet hebben tot een advocaat;
  • Advocaten niet mogen worden geïntimideerd.

Gedragscode

Diverse mensenrechtenorganisaties, waaronder de Internationale Commissie van Juristen en Amnesty International, hebben gezamenlijk een gedragscode voor juristen ontworpen, die ook in de Verenigde Naties is besproken. De code schrijft voor dat een advocaat in de rechtbank een volledige verklaring zal afleggen over marteling die zijn cliënt heeft ondergaan, mits deze laatste dat wil. De code schrijft ook voor dat een rechtbank elke verklaring van een beklaagde of getuige moet weigeren die mogelijk onder marteling is verkregen.

Organisaties voor advocaten en rechtsbijstand

Sinds 1986 is er de organisatie Lawyers for Lawyers (Advocaten voor advocaten). Die zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten, brengt een nieuwsbrief uit, voert acties en nodigt bedreigde advocaten uit om in Nederland over hun werk te komen spreken.

Voor iedereen die een advocaat zoekt en daarvoor wellicht onvoldoende middelen heeft, biedt de Raad voor Rechtsbijstand hulp. Een asielzoeker of vreemdeling kan een advocaat zoeken via de website van advocaten voor vreemdelingenrecht. Er bestaat ook de Vereniging voor Asieladvocaten en -Juristen Nederland, die een kritisch oog houdt op de kwaliteit van vreemdelingenadvocaten.

Meer over dit onderwerp