Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland en brengt deze onder de aandacht. Dat doet het College met een organisatie die bestaat uit negen vaste Collegeleden, een Raad van Advies en circa 100 professionals met uiteenlopende expertises.

Het College opende in 2012 zijn deuren en nam toen de taken van de Commissie Gelijke Behandeling over. In 2014 werd het College door de Verenigde Naties geaccrediteerd met de zogeheten A-status. Dit betekent dat het College volwaardig kan deelnemen aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere toezichthoudende organen van de VN.

Taken van het College

Het College voor de Rechten van de Mens verricht onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College is ook toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland.

Meer over dit onderwerp