Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Early warnings en preventie van massamoord

Early warnings (Engels voor vroegtijdige waarschuwingen) is een term voor signalen die wijzen op het ontstaan van een patroon van grootschalige schendingen van mensenrechten.

Dergelijke signalen zijn onder meer het optreden van doodseskaders, onopgehelderde moorden met politieke achtergrond, geheime operaties tegen guerrillabewegingen, en aanvallen op de onafhankelijkheid van rechters. Belangrijke organisaties die zich speciaal toeleggen op het publiek maken van early warnings zijn International Alert en de International Crisis Group.

Early warnings hebben alleen zin als er naar wordt geluisterd. Begin 1994 waarschuwde de Canadese VN-generaal Romeo Dallaire in Rwanda voor een dreigende massamoord. De VN reageerde niet. Toen de genocide in april begon, trokken de VN-troepen zich terug. Binnen drie maanden werden meer dan een half miljoen Rwandezen gedood.

Lijst van early warnings

De volgende lijst van early warnings werd opgesteld op een conferentie belegd door Amnesty International (Noordwijkerhout, 1982):

1. Noodtoestand
2. Samenwerking van rechtspraak met overheidsbeleid
3. Willekeurige arrestatie en detentie
4. Geheime plaatsen van detentie
5. Isolering van officiële gevangenissen
6. Rechtspraak reageert niet op wettelijke procedures
7. Beperkingen op reguliere juridische procedures
8. Toename van andere schendingen van mensenrechten
9. Onderdrukking van advocaten
10. Onderdrukking van protesten van familieleden
11. Getuigenissen van overlevenden
12. Getuigenissen van vluchtelingen
13. Getuigenissen van buitenlandse waarnemers
14. Identificering van ‘vijandelijke doelgroepen’
15. Mensenrechtenschenders op hoge posities
16. Het niet officieel onderzoeken van schendingen
17. Zogenaamde `aanvaringen’ met oppositiegroepen die altijd tot doden leiden
18. Zogenaamde gevallen van ‘gedood bij ontsnapping’
19. Oprichting van paramilitaire groepen en/of doodseskaders
20. Het sluiten van grenzen en informatiestromen
21. Toename van het doden van criminelen
22. Ongeïdentificeerde graven
23. Militaire voertuigen op begraafplaatsen
24. Onderdrukking van mensenrechtengroepen
25. Instelling van militaire tribunalen

Meer over dit onderwerp