Privacy-verklaring

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Amnesty Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit bij Amnesty Nederland verweven in haar DNA. We opereren met respect voor mens, milieu en maatschappij.

Bij iedere beslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden we rekening met de belanghebbenden. We willen ervoor waken dat de organisatie op welke wijze dan ook betrokken raakt bij schendingen van mensenrechten. Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid hebben dan het eigen werkterrein. Ook op sociaal, ecologisch en economisch gebied willen we erop toezien dat het handelen van de organisatie en haar medewerkers geen negatieve gevolgen heeft.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat een breed scala aan onderwerpen. Amnesty Nederland volgt de internationale richtlijn ISO 26000 voor het implementeren van MVO in onze organisatie. In deze richtlijn staan zeven MVO-principes: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijke bedrijfsvoering, consumentenzaken en maatschappelijke betrokkenheid. Hieronder staat beschreven hoe Amnesty Nederland invulling geeft aan deze onderwerpen.

 • Mvo principes

  Bestuur van de organisatie

  Alles over SBF-Gedragscode, INGO, Statuten en Algemeen Reglement, Amnesty's normen, Richtlijnen betrouwbaar onderzoek, GDN-Regeling beloning directeuren.

 • Mvo principes

  Mensenrechten

  Waarop baseert Amnest haar mensenrechtenwerk? Op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Ruggie-beleidskader.

 • Mvo principes

  Arbeidsomstandigheden

  Amnesty hanteert een arbeidsvoorwaardenregeling met als doel dat ons werk zinvol is met een zo groot mogelijke bijdrage aan goed functioneren.

 • Mvo principes

  Milieu

  Amnesty wil klimaatneutraal opereren, groene stroom gebruiken en biologische en fair trade-producten inkopen. Aan dit beleid wordt gewerkt.

 • Mvo principes

  Eerlijke bedrijfsvoering

  Alles over transparantie over doelbestedingen, keuze van banken en verzekeringen, vermogensbeheer en ons zero-tolerance-beleid tegen fraude en corruptie

 • Mvo principes

  Consumentenzaken

  Alles over eerlijke communicatie richting de achterban, onze informatiebeveiliging en de klachtenregeling van Amnesty International.

 • Mvo principes

  Maatschappelijke betrokkenheid

  Alles over het betrekken van de samenleving, samenwerken met partnerorganisaties, mensenrechteneducatie en capacity building.