Privacy-verklaring

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Amnesty Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit bij Amnesty Nederland verweven in haar DNA. We opereren met respect voor mens, milieu en maatschappij.

Bij iedere beslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden we rekening met de belanghebbenden. We willen ervoor waken dat de organisatie op welke wijze dan ook betrokken raakt bij schendingen van mensenrechten. Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid hebben dan het eigen werkterrein. Ook op sociaal, ecologisch en economisch gebied willen we erop toezien dat het handelen van de organisatie en haar medewerkers geen negatieve gevolgen heeft.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat een breed scala aan onderwerpen. Amnesty Nederland volgt de internationale richtlijn ISO 26000 voor het implementeren van MVO in onze organisatie. In deze richtlijn staan zeven MVO-principes: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijke bedrijfsvoering, consumentenzaken en maatschappelijke betrokkenheid. Hieronder staat beschreven hoe Amnesty Nederland invulling geeft aan deze onderwerpen.