Schenken met belastingvoordeel

Een groot deel van uw bijdrage aan Amnesty kunt u terugontvangen via de belasting. Hoe? Door uw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking. En wij zijn uiteraard zeer dankbaar dat we bij een periodieke schenking voor langere tijd op uw steun mogen rekenen. Daarmee kunnen wij ook in de toekomst strijden voor een rechtvaardige wereld.

De Burundese mensenrechtenactivist Germain Rukuki werd zaterdag 5 februari 2022 eindelijk herenigd met zijn familie op Brussels Airport. Germain Rukuki werd veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf voor zijn mensenrechtenwerk. Afgelopen zomer kwam hij na 4 jaar vrij. Eind 2020 kwamen massaal mensen namens hem in actie tijdens Write4Rights.
© Elien Spillebeen

De voordelen van periodiek schenken

 • U mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen.
 • De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhankelijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 36,97% in 2024.
 • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun aan Amnesty te verhogen.
 • U strijdt structureel mee voor de mensenrechten.

 

Hoe werkt het?

 • U schenkt een vast bedrag per jaar.
 • De looptijd van uw schenking is minimaal 5 jaar.
 • De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Amnesty heeft hiervoor een eenvoudig formulier, dit kunt u downloaden of online invullen.
  • Bij downloaden: klik hieronder op “Download formulier”, vul uw gegevens in en stuur het naar het op het formulier vermelde adres.
  • Bij online invullen: klik hieronder op “Regel het online”, vul uw gegevens in en onderteken het digitaal.
 • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens het formulier naar u terug voor uw administratie.

Download formulier Regel het online 

 

Meer steun voor hetzelfde geld

U kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het werk van Amnesty. Op deze manier kunnen wij voor nóg meer mensen opkomen.

Voorbeeldberekening*

Gewone schenking

Periodieke schenking

Jaarlijkse bijdrage aan Amnesty

€ 150,-

€ 239,-

Teruggave belasting

€ 0,-

€89,-

Jouw jaarlijkse netto bijdrage aan Amnesty

€ 150,-

€150,-

* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 37,1 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief.

Veelgestelde vragen

Ik steun Amnesty al. Hoe kan ik mijn huidige bijdrage omzetten naar een periodieke schenking?

Zodra we het ingevulde en getekende schenkingsformulier van u hebben ontvangen, stoppen wij direct uw huidige machtiging waarmee wij uw bijdrage nu innen.

Als ik nu begin met periodiek schenken, tellen mijn eerdere giften van dit jaar dan mee?

Helaas, giften die zijn gedaan vóór de datum waarop de schenkingsovereenkomst ingaat, mogen niet worden meegeteld bij de periodieke schenking.

Wat is de looptijd van een periodieke schenking?

U moet uw gift ten minste vijf jaar achtereen doen. Na die vijf jaar is de schenking jaarlijks opzegbaar.

Wat gebeurt er als mijn periodieke schenking korter loopt dan vijf jaar

Als u uw gift niet vijf jaar achter elkaar betaalt, kunt u in een aantal gevallen de al betaalde bijdragen toch van uw belastbaar inkomen aftrekken. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u onvrijwillig werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt. In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en Amnesty. Uw nabestaanden hoeven dan geen gift meer te doen.

Is er een minimum bedrag voor mijn periodieke schenking?

Het vastleggen van een periodieke schenking brengt kosten met zich mee. Daarom hanteert Amnesty een bedrag vanaf € 60 per jaar.

Waarom moet mijn partner het formulier ook ondertekenen?

Volgens de wet moet ook de partner een schenkingsformulier tekenen als het om een ‘bovenmatige’ schenking gaat. Duidelijke regels om te bepalen of een schenking ‘bovenmatig’ is, ontbreken. Daarom vragen we ook een handtekening van de echtgenoot of geregistreerd partner.

Als ik overlijd, moet mijn familie dan mijn gift betalen?

Nee, als u overlijdt, vervalt de overeenkomst tussen u en Amnesty. Uw nabestaanden hoeven ons dan niets meer te betalen.

Amnesty International is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contact

Wilt u meer informatie, of wilt u het formulier per post toegestuurd krijgen? Neemt u dan contact op met Evelien Boom. Voor specifieke fiscale vragen over schenken kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon: 0800 – 0543.