Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Fondsenwerving van Amnesty International

Ons internationale mensenrechtenwerk kost geld. Om dit werk mogelijk te maken doet Amnesty International aan fondsenwerving en ledenwerving. Amnesty krijgt geen subsidie voor onderzoek en actie.

Om alle nationale en internationale activiteiten en de wereldwijde bevordering van de mensenrechten te financieren, doet Amnesty Nederland aan fondsen- en ledenwerving. Van alle Nederlandse inkomsten is ongeveer een derde bestemd voor acties en onderzoek in Nederland. Daarnaast is een derde bestemd voor de internationale beweging, ten behoeve van het wereldwijde onderzoek naar schendingen van mensenrechten en de internationale lobby en coördinatie van acties.

Fondsenwerving: de leden vormen de basis

Amnesty Nederland is een ledenorganisatie. Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit de ledenbijdragen, afkomstig van ruim 260.000 leden. Amnesty is trots op haar trouwe leden, van wie velen Amnesty al jarenlang financieel steunen. Dat kan al vanaf 10 euro per jaar. Om te zorgen dat er voldoende aanwas van nieuwe leden is, maakt Amnesty gebruik van verschillende methoden om mensen te interesseren voor het mensenrechtenwerk. Dat varieert van werving via sociale media en straat- en deur-aan-deurwerving tot het versturen van direct mailings en de inzet van radio- en tv-spots.

Naast de ledenbijdragen heeft Amnesty een mix aan andere bronnen van inkomsten. Zo ontvangt Amnesty een substantiële jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Ook organiseert Amnesty een jaarlijkse landelijke collecte, waarbij zo’n 15.000 vrijwilligers langs de deuren gaan met een collectebus en/of QR-code. Inkomsten uit nalatenschappen vormen ook een belangrijke bron van inkomsten. Steeds meer mensen kiezen ervoor om ook na hun overlijden het mensenrechtenwerk financieel mogelijk te maken. Als laatste heeft Amnesty inkomsten uit de verkoop van producten en cadeaus (zoals kaarsen, kaarten en cadeaus) via de webshop.

De fondsenwerving is gebonden aan Nederlandse wet- en regelgeving en daarnaast aan Amnesty’s eigen internationale ethische richtlijnen ten aanzien van fondsenwerving.

Fondsenwerving: inkomsten

De afgelopen jaren zijn de inkomsten en het aantal leden van Amnesty Nederland gestaag gestegen. Dat komt enerzijds door de loyaliteit van de leden en de samenwerkingspartners, maar ook door het steeds blijven investeren in en vernieuwen van de fondsenwervingsaanpak.

De inkomsten van Amnesty in Nederland komen uit bijdragen van leden (60%), nalatenschappen (tot meer dan 15%), de landelijke collecte, de verkoop van producten en andere bronnen. De kosten van fondsenwerving zijn rond de 20% van de baten uit eigen fondsenwerving. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij vormt sinds eind jaren negentig voor Amnesty Nederland een belangrijke bron van inkomsten, met een jaarlijkse donatie van rond de 4 miljoen euro.

Een uitgebreid overzicht van kosten, baten en andere cijfers staat in het jaarverslag van de Nederlandse Amnesty-afdeling.

Meer over dit onderwerp