Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Wet internationale misdrijven

De Wet internationale misdrijven is een Nederlandse wet die genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en marteling strafbaar stelt. De maximumstraf is levenslang.

Ook daden gepleegd door niet-Nederlanders kunnen op grond van de Wet internationale misdrijven worden vervolgd, mits de verdachte zich in Nederland bevindt. Staatshoofden en diplomaten zijn immuun en kunnen niet vervolg worden. De aanvaarding van de wet (1 oktober 2003) hing samen met de oprichting van het Internationaal Strafhof. Het is de implementatie van de strafbepalingen uit het bij dat Hof behorende Statuut van Rome in het Nederlandse recht.

Amnesty vindt dat internationale misdrijven in elke nationale wetgeving moeten worden opgenomen, ook om het verwijzen van beklaagden naar internationale rechtbanken mogelijk te maken.

Meer over dit onderwerp