Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Wetenschap en mensenrechten

Het recht om te delen in de vooruitgang van de wetenschap en de voortbrengselen daarvan is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Internationale verdragen noemen verder de rechten op bescherming van wetenschappelijke ontdekkingen (auteursrecht), op de vrijheid die noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek, en op vrijelijk gegeven toestemming tot wetenschappelijke experimenten. Misbruik van wetenschap voor politieke doeleinden vindt onder meer plaats in de psychiatrie.

Het belang van vrije beoefening van wetenschap is groot. Het recht daarop heet academische vrijheid.

Meer over dit onderwerp