Palestijnse jongen kijkt toe hoe de Israëlische autoriteiten een school vernietigen in het dorpje Yatta op de Westelijke Jordaanoever. Israël maakt zich schuldig aan apartheid jegens Palestijnen.
© Hazem Bader/AFP via Getty Images

Apartheid

Apartheid was van 1948 tot 1990 een maatschappelijk en juridisch systeem van rassenscheiding in Zuid-Afrika.

De praktijk van apartheid leidde tot vele schendingen van mensenrechten: de politieke, sociale en economische achterstelling van zwarten, geweld tegen en gevangenneming van tegenstanders van apartheid, en een groot gebrek aan voorzieningen in de ‘thuislanden’ die aan bepaalde gekleurde bevolkingsgroepen waren toegewezen. Amnesty voerde veel actie tegen schendingen die uit deze rassendiscriminatie voortkwamen.

Internationaal verdrag

Het ‘Internationaal verdrag voor het onderdrukken en bestraffen van het misdrijf van apartheid’ van de Verenigde Naties werd in 1976 van kracht. Het verdrag gaat over misdrijven ‘waaronder die gepleegd in Zuidelijk Afrika’ en is ook daarbuiten geldig. Het benoemt die daden als misdrijven tegen de menselijkheid.

Israël en apartheid

Onder meer Amnesty International, Human Rights Watch, de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem en de Speciale Rapporteur van de Verenigde hebben de hafrada (scheiding) tussen Palestijnse en Israëlische bevolkingsgroepen aangemerkt als apartheid. Amnesty stelt dat in wet, beleid en praktijk Israël een systeem van onderdrukking heeft opgelegd in Israël en de Bezette Gebieden en tegenover Palestijnse vluchtelingen, ten voordele van Joodse Israëliërs. Er zijn ook verschillen met de situatie in het vroegere Zuid-Afrika. Zo kunnen Palestijnen bijvoorbeeld wel openbare functies bekleden in de staat Israël.

Meer over dit onderwerp