Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Horizontale werking van mensenrechten

De horizontale werking van mensenrechten (ook wel: derdenwerking) is de toepassing van grondrechten op de verhouding tussen burgers (privaatrechtelijke betrekkingen).

Zo is het recht op vrijwaring van discriminatie niet alleen van toepassing op daden van de overheid tussen burgers, maar ook tussen burgers onderling. Vaak leidt horizontale werking tot een conflict tussen grondrechten. Zo kan het weren van homoseksuelen als leerkrachten op christelijke scholen worden verdedigd vanuit het grondrecht op schoolkeuze volgens eigen religieuze opvattingen, maar botsen met het recht op vrijwaring van discriminatie.

Verticale of rechtstreekse werking is in het internationaal recht de rechtstreekse geldigheid van internationale wetten voor de nationale wetgeving.