Vluchtelingen lopen door een veld in de buurt van een provisorisch vluchtelingenkamp nabij de Grieks-Macedonische grens
© Dimitar Dilkoff / AFP / Getty Images

Wat we doen

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Daarbij richten we ons op onderstaande grote problemen.

Een vrouw in de Nigerdelta in Nigeria staat bij een olieput die meermaals olie heeft gelekt
© Kadir van Lohuizen / NOOR

Bedrijven en mensenrechten

Bedrijven, en met name multinationals, hebben wereldwijd ongelooflijk veel macht en invloed. Soms met zeer negatieve impact op mensen. Soms met ernstige gevolgen voor mensen: bedrijven maken gebruik van zwakke wetgeving om werknemers op soms gruwelijke wijze uit te buiten, mensen uit hun huis te zetten of hun land te onteigenen. Dit heeft verwoestende effecten op gemeenschappen.

Lees meer 

 

Sandya Eknaligoda en haar twee zonen. Sandya is de vrouw van de in 2010 verdwenen Sri Lankaanse journalist Prageeth Eknaligoda, die kritiek uitte tegen de regering.
© privéfoto

Detentie, marteling en ‘verdwijningen’

Soms vragen mensen zich af waarom we ons bezighouden met de rechten van gevangenen. Iemand die een misdrijf heeft begaan, heeft zijn rechten verloren, is dan de gedachte. Dat klopt niet. Iedereen heeft dezelfde rechten, die je nooit afgenomen kunnen worden. Wat je ook hebt gedaan. Bovendien betekent het feit dat je in de gevangenis zit niet altijd dat je je schuldig hebt gemaakt aan een misdrijf of een eerlijk proces hebt gehad.

Lees meer 
De Russische oproerpolitie arresteert homorechtenactivist Daniil Grachev tijdens een Gay Pride-evenement in Sint-Petersburg in juni 2013
© Roma Yandolin

Discriminatie

We hebben allemaal het recht gelijk behandeld te worden, ongeacht ons ras, onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. Toch lijden mensen in tal van landen omdat ze onterecht worden onderdrukt, in de gevangenis komen, gemarteld worden of zelfs de doodstraf krijgen.

Lees meer 
Benodigdheden voor een executie door middel van injecties, zoals uitgevoerd in de Verenigde Staten

Doodstraf

Elke dag vinden er executies plaats. Overheden doden mensen voor uiteenlopende misdrijven – soms zelfs voor handelingen die helemaal niet strafbaar zouden moeten zijn. Amnesty zet zich sinds 1977 in voor afschaffing van de doodstraf. Toen voerden slechts zestien landen geen executies meer uit. Nu hebben 144 landen de doodstraf in de praktijk afgeschaft, bijna tweederde van alle landen ter wereld.

Lees meer 
Rookwolken boven Gaza-stad in Palestijns gebied na een Israëlische luchtaanval in juli 2014
© MOHAMMED SABER / EPA

Gewapend conflict en wapencontrole

Oorlogen en gewapende conflicten zorgen altijd voor veel leed. Ze leiden niet alleen tot doden en gewonden. Het zijn ook broedplaatsen voor grootschalige mensenrechtenschendingen, waaronder marteling, verdwijningen en detentie zonder aanklacht. Amnesty kiest geen partij in conflicten. We onderzoeken mensenrechtenschendingen en voeren daar actie tegen, ongeacht wie de dader is of waar het conflict plaatsvindt. En we steunen de slachtoffers en nabestaanden in hun strijd om gerechtigheid.

Lees meer 
De voormalige bevelhebber van het Bosnisch-Servische leger Ratko Mladić wordt verhoord door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag in juni 2011. Hij was aangeklaagd voor genocide.
© Gerard Til / Hollandse Hoogte

Internationale rechtspraak

Mensen kunnen zich ongestraft schuldig maken aan genocide, oorlogsmisdrijven, ‘verdwijningen’ en andere grove schendingen van de mensenrechten. Sommige landen kunnen of willen daders van deze schendingen niet vervolgen. Daarom is er een internationaal rechtssysteem nodig dat ervoor zorgt dat slachtoffers van ernstige misdrijven krijgen waar ze recht op hebben: gerechtigheid, waarheid en compensatie. Amnesty zet zich al twintig jaar lang in voor een internationaal rechtssysteem.

Lees meer 
In Berlijn werd op 17 mei 2017 gedemonstreerd tegen homofobie.
© Britta Pedersen / AFP / Getty Images

Lhbti-rechten

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Dat zegt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar: in 70 landen is homoseksualiteit strafbaar en in zeker acht landen kun je er de doodstraf voor krijgen. Als mensen alleen om wie ze zijn, worden gediscrimineerd, maakt dat ze enorm machteloos. Daarom komt Amnesty in actie voor de rechten van lhbti’ers.

Lees meer 
Een gastdocent van Amnesty geeft les over mensenrechten op een school in Amsterdam
© Amnesty

Mensenrechteneducatie

Een belangrijk deel van ons werk is om bewustwording te creëren over mensenrechten. Want alleen als mensen weten wat er in de wereld gebeurt, kunnen we samen een vuist maken tegen regeringen die mensenrechten schenden. In Nederland geven we daarom jaarlijks gastlessen aan tienduizenden leerlingen. Daarnaast geven we gerichte trainingen aan mensenrechtenverdedigers in het buitenland. Zij leren hoe ze accurate, geverifieerde, onafhankelijke informatie kunnen verzamelen om zo mensenrechtenschendingen te documenteren.

Lees meer 
Bouwsteigers in de Qatarese hoofdstad Doha, waar vooral buitenlandse arbeiders de infrastructuur voor het WK voetbal van 2022 aanleggen, onder vaak mensonterende omstandigheden
© Getty Images

Sport en mensenrechten

Je ziet het vaak: in landen die een groot internationaal sportevenement organiseren, nemen de mensenrechtenschendingen toe. De vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt, mensen worden zonder compensatie uit hun huizen gezet, en arbeiders die stadions bouwen worden uitgebuit. Het eigen straatje moet schoongeveegd, kritische geluiden gesmoord en kwalijke praktijken aan het oog onttrokken.

Lees meer 
Bewakingscamera’s in Londen
© Amnesty International

Veiligheid en mensenrechten

Staten hebben de taak om mensen te beschermen tegen terreuraanslagen, gewelddadig extremisme en andere bedreigingen. Maar daarbij moeten zij zich wel aan de mensenrechten houden. Amnesty verzet zich tegen onnodige en onevenredige inbreuken op mensenrechten in de naam van veiligheid. We zetten ons in voor het behoud van de rechtstaat als garantie voor vrijheid en veiligheid.

Lees meer 
Migranten zijn in Servië op weg naar een gat in het grenshek met Hongarije
© Christopher Furlong / Getty Images

Vluchtelingen en migranten

Elke dag nemen overal ter wereld mensen de moeilijkste beslissing in hun leven: ze besluiten hun huis te verlaten in de hoop elders een beter leven te kunnen leiden. Wereldwijd zijn zo’n 65 miljoen mensen op de vlucht van wie ruim 21 miljoen hun land hebben verlaten. Vluchtelingen zijn kwetsbaar. Daarom hebben zij extra bescherming nodig. Amnesty zet zich ervoor in dat vluchtelingen en migranten een goede behandeling krijgen en dat hun rechten niet worden geschonden.

Lees meer 
Politieagenten voeren in maart 2011 op ruwe wijze een politiek activist af bij een demonstratie in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku
© IRFS

Vrijheid van meningsuiting

Voor verdedigers van mensenrechten is het vrije woord cruciaal. Zonder dat kunnen zij niet opkomen voor hun en andermans rechten. Vrije toegang tot informatie, bijvoorbeeld via kranten of de televisie, is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat. Daarom voeren we actie wanneer de toegang tot internet beperkt is of als de persvrijheid aan banden is gelegd. Sinds onze oprichting komen we op voor de vrijlating van alle gewetensgevangenen: mensen die alleen maar vastzitten om wat ze vinden of wie ze zijn.

Lees meer 
Tijdens het vrijdagmiddaggebed in de Essalam Moskee op 3 februari 2017 vormen Rotterdammers een menselijk schild om hun islamitische mede-Rotterdammers, om hen te laten ervaren dat je in vrijheid en veiligheid je geloof mag beleven. Ze gaan met imam Azzedine Karrat op de foto.
© Peter Hilz/HH

De Mensenrechtendialoog

Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. Ook in ons land komt discriminatie voor, wordt aan onze privacy gemorreld en weten we ons niet altijd raad met vluchtelingen die naar Nederland komen.

Lees meer
De Amnesty-boot tijdens de Canal Parade op de Gay Pride 2018 in Amsterdam
© Pierre Crom

60 jaar Amnesty

In 2021 is Amnesty International 60 jaar geworden. In al die jaren hebben we onnoemlijk veel bereikt. Met onderzoek, rapporten, acties, lobby en campagnes oefenen we voortdurend druk uit op machtshebbers die de mensenrechten aan hun laars lappen. Het resultaat? Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht. Zo werken we aan een rechtvaardige wereld waarin mensen gelijke rechten hebben en in vrijheid kunnen leven.

Lees meer