Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Verblijfsvergunning

In Nederland en België hebben vreemdelingen een verblijfsvergunning nodig.

Onderdanen van de Europese Unie kunnen binnen de Unie drie maanden zonder verblijfsvergunning in een ander land verblijven. Ook degenen die in de asielprocedure verkeren, hebben geen verblijfsvergunning nodig. Bij langer verblijf kan men een vestigingsvergunning aanvragen.

Wie als ‘kennismigrant’ naar Nederland wil komen, moet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en een verblijfsvergunning aanvragen. De werkgever start in Nederland een verzoek. Is het eerste advies van de Immigratiedienst positief, dan moeten documenten worden ingediend. Een eenmaal verleende MVV blijft zes maanden geldig.

Meer over dit onderwerp