Een opmerking of klacht?

Amnesty International, Afdeling Nederland, hoort het graag als leden, donateurs of andere relaties – om wat voor reden dan ook – ontevreden zijn over haar werkwijze, activiteiten en/of standpunten. Allereerst om de eventuele fout te kunnen herstellen, maar ook om onze procedures indien nodig aan te passen en onze toekomstige dienstverlening te verbeteren. Door kritiek of klachten op ons beleid of onze standpunten krijgen we bovendien een goed beeld bij wat er speelt in de maatschappij.

Wat verstaan we onder klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere (mondelinge of schriftelijke) uiting van onvrede van een persoon of instantie over (i) het beleid en/of de standpunten van Amnesty of (ii) over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurslid of een groep) van Amnesty.

Hoe dien je een klacht in?

  • Via ons online klachtenformulier;
  • Door contact op te nemen met het servicecenter op (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of via klacht@amnesty.nl;
  • Of door een brief te sturen naar: Servicecenter Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Hoe worden klachten afgehandeld?

Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na binnenkomst, ontvang je van ons een reactie. Alle klachten worden door ons geregistreerd en vertrouwelijk behandeld.

Stuurde je ons een klacht naar aanleiding van de berichtgeving over de gevechtstactieken van het Oekraïense leger? Dan duurt het langer dan normaal voor je een persoonlijke reactie ontvangt. Onze excuses daarvoor. Graag wijzen wij je op onze reactie op onze website die hopelijk al een aantal vragen beantwoordt. In ons webdossier over de oorlog in Oekraïne staat onder meer een overzicht van alle berichten over onze bevindingen.

Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, horen wij dit uiteraard ook graag. Amnesty heeft een klachtenprocedure.

Centraal Bureau voor Fondsenwerving

Amnesty is erkend door het CBF. Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Je kunt ook bij het CBF terecht met klachten. Het CBF neemt je klacht alleen in behandeling, nadat je deze eerst bij Amnesty hebt ingediend.