Partners van Amnesty

Om veranderingen in de mensenrechtensituatie in onze doellanden te bereiken zijn partnerschappen met mensenrechtenorganisaties en -activisten ter plekke, inclusief Amnesty-secties, van grote betekenis. Samenwerking met partners kan leiden tot meer impact doordat we samen meer kennis en invloed hebben dan afzonderlijk.

Amnesty bedankt haar partners!

Amnesty-medewerkers bedanken de deelnemers van de Postcode Loterij
© Amnesty International (foto: Karen Veldkamp)

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Van elk lot gaat de helft naar maar liefst honderd goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuur en milieu. Ook Amnesty ontvangt elk jaar een bijdrage. Deze waarborgt onze onafhankelijkheid als mensenrechtenorganisatie. Door één of meerdere loten te kopen steunt u indirect onze strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen, overal ter wereld.

Lees meer over deze samenwerking
Bijeenkomst voor vrijwilligers van een mensenrechtenprogramma in Sierra Leone
© Amnesty International

ASN Bank

Ook in 2015 droeg de ASN Bank weer ruimhartig bij aan Amnesty’s werk. ASN-klanten met een Ideaalspaarrekening of een ASN Creditcard kunnen ervoor kiezen dat de ASN Bank namens hen twee Amnesty-projecten steunt: ons werk in Afrika via het Human rights capacity-building programme (Huricap) en ons International Centre for International Justice in Den Haag. Daarnaast is via de communicatiekanalen van de ASN Bank aandacht besteed aan het werk en aan acties van Amnesty. Ook aan de Schrijfmarathon 2015 op 10 december deed de ASN Bank weer mee door het opzetten van een eigen schrijflocatie in hun kantoor.

Lees meer over deze samenwerking