Partners van Amnesty

Om veranderingen in de mensenrechtensituatie in onze doellanden te bereiken zijn partnerschappen met mensenrechtenorganisaties en -activisten ter plekke, inclusief Amnesty-secties, van grote betekenis. Samenwerking met partners kan leiden tot meer impact doordat we samen meer kennis en invloed hebben dan afzonderlijk.

Privacy-verklaring

Amnesty bedankt haar partners!

Amnesty-medewerkers bedanken de deelnemers van de Postcode Loterij
© Amnesty International (foto: Karen Veldkamp)

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Van elk lot gaat de helft naar maar liefst honderd goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuur en milieu. Ook Amnesty ontvangt elk jaar een bijdrage. Deze waarborgt onze onafhankelijkheid als mensenrechtenorganisatie. Door één of meerdere loten te kopen steunt u indirect onze strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen, overal ter wereld.

Lees meer over deze samenwerking

ASN Bank

Al sinds midden jaren ’70 is sprake van een vruchtbaar samenwerkingsverband tussen ASN Bank en Amnesty Nederland. We vinden elkaar in een gemeenschappelijk streven naar een betere wereld. Vanaf 2018 ondersteunt de ASN Bank weer ruimhartig Amnesty’s werk. Namens ASN-klanten met een rekening ASN Ideaalsparen of een ASN Creditcard steunt ASN Bank Amnesty’s Masterclasses voor studenten zonder dat het de klant iets kost. In het Amnesty Masterclass-programma leren hbo/wo-studenten waarom mensenrechten zo belangrijk zijn. Daarnaast worden ze gemotiveerd om actief bij te dragen aan het vergroten van het draagvlak voor mensenrechten.

Lees meer over deze samenwerking