Demonstratie bij de Russische ambassade tegen de bombardementen op Aleppo
© Amnesty International

Werkwijze Amnesty

Zo werkt Amnesty

Amnesty International is een wereldwijde beweging die gesteund wordt door miljoenen mensen. Voor onderzoek en acties nemen we geen subsidies aan. Zo zijn we onafhankelijk en niet gebonden aan welke politieke ideologie, economische belangen of religie dan ook. We doen gedegen onderzoek en voeren vol overtuiging campagnes. Zo strijden we wereldwijd voor respect voor de mensenrechten. Dat werkt. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Amnesty-onderzoeker Donatella Rovera aan het werk in Raqqa, Syrië, in februari 2018.
© Amnesty International

Amnesty onderzoekt

Goede en betrouwbare informatie is ontzettend belangrijk voor Amnesty. Onze onderzoekers verzamelen informatie over schendingen van mensenrechten met behulp van zo veel mogelijk bronnen. Ze interviewen slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen. Ze onderzoeken gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze analyseren satellietbeelden, doen forensisch onderzoek en zoeken uit wie er wapens levert aan mensenrechtenschenders. De uitkomsten van onze onderzoeken publiceren we in rapporten. Deze rapporten vormen de basis voor alles wat we doen.

Teodora del Carmen Vásquez met brieven en kaarten die voor haar werden geschreven tijdens de Write for Rights-schrijfactie
© Amnesty International

Amnesty voert actie

Wereldwijd komen we in actie tegen marteling en de doodstraf en voor mensen die onterecht gevangenzitten of gediscrimineerd worden. Dat doen we op veel manieren. Met online spoedacties, demonstraties en groetenkaarten aan mensen die onterecht gevangen zitten of onder vuur liggen vanwege hun werk. Op festivals halen we handtekeningen onder petities op. En tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie schrijven Amnesty-supporters over de hele wereld miljoenen brieven aan ministers, presidenten en koningen. Daarin vragen ze om gerechtigheid voor mensen die onrecht is aangedaan. Hoe meer brieven en handtekeningen, hoe groter de druk op machthebbers om de mensenrechten te respecteren.

260.769

Leden

47

Spoedacties leidden in 2021 tot succes

(van de 278)

84.422

Scholieren en studenten in Nederland

kregen in 2022 les over mensenrechten

© Pierre Crom

Amnesty lobbyt

Amnesty beschikt voor uiteenlopende onderwerpen over betrouwbare en unieke informatie, analyses en standpunten die politiek relevant zijn. Die brengen onze lobbyisten onder de aandacht van regeringen, organisaties en bedrijven. Zo proberen we mensenrechten hoog op de agenda te krijgen. We willen dat landen de mensenrechten een belangrijke rol geven in hun binnenlands en buitenlands beleid. En dat onderdrukkende wetten worden aangepast. In Nederland lobbyen we vooral bij de Tweede Kamer en ministeries. Dat werkt. Toen wij in 1977 begonnen met onze lobby tegen de doodstraf waren er maar 16 landen in de hele wereld die de doodstraf hadden afgeschaft in de wet of de praktijk. Inmiddels zijn dat 144 landen.

Amnesty licht voor

Bijna dagelijks publiceert Amnesty persberichten en rapporten over de mensenrechtensituatie wereldwijd. We delen onze rapporten met de media. Onze directeur, woordvoerders en specialisten komen ook regelmatig in de media, om toelichting te geven op actuele ontwikkelingen. We zijn ook heel actief op social media. Zo proberen we nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarnaast geven we al ruim 50 jaar Wordt Vervolgd uit, een journalistiek onafhankelijk maandblad over de mensenrechten. En al honderdduizenden leerlingen in Nederland hebben van onze gastdocenten les gehad over mensenrechten, zodat zij goed toegerust zijn om op te komen voor hun eigen rechten en die van anderen.

Collecte Amnesty
© Amnesty International

Amnesty werft fondsen

Als Amnesty willen we altijd en overal kunnen zeggen wat we willen. Daarom nemen we nooit geld aan van overheden voor ons onderzoek en onze acties en campagnes. We worden financieel gesteund door onze leden, donateurs en supporters en organisaties als de Nationale Postcode Loterij en de ASN Bank.

Wil je slachtoffers van mensenrechtenschendingen blijven helpen, ook als je er zelf niet meer bent? Overweeg dan om Amnesty in je testament op te nemen. Kijk hier voor alle informatie over nalaten aan Amnesty.

Demonstratie op het Museumplein in Amsterdam voor een betere verkrachtingswet
© Pierre Crom

Wat doen we met je geld?

Van de 30,6 miljoen euro die Amnesty in 2021 te besteden had, hebben we 23,4 miljoen euro uitgegeven aan onze doelstellingen. De overige bestedingen waren kosten voor de werving van baten en voor beheer en administratie. In ons jaarverslag vind je op pagina 92 alle details.