Brian Castner, senior crisisadviseur en wapenonderzoeker bij het crisisresponsteam van Amnesty International, voert in maart 2022 een veldonderzoek uit in Rivne, Oekraïne.
© Olga Ivashchenko/Amnesty International

Werkwijze Amnesty

Zo werkt Amnesty

Amnesty International is een wereldwijde beweging die gesteund wordt door miljoenen mensen. We doen gedegen onderzoek en voeren vol overtuiging campagnes. Zo strijden we wereldwijd voor respect voor de mensenrechten. Dat werkt. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.

Forensic Architecture
© Amnesty International (Photo: Richard Burton)

Onafhankelijkheid zeer belangrijk

Amnesty International strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen ter wereld. Of die landen nu democratieën of dictaturen zijn, met een rechtse of een linkse regering. We zijn niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst of aan een economische belangengroep, en we laten ons niet leiden door de publieke opinie. Het enige dat voor ons telt is dat de mensenrechten niet worden geschonden. Betrouwbare informatie staat aan de basis van onze organisatie. Daarom doen we gedegen onderzoek. Alleen de feiten tellen. Pas wanneer de onderzoekers er absoluut zeker van zijn dat de melding terecht is, gaan wij tot actie over.

Voor onderzoek en acties neemt Amnesty geen subsidie van overheden aan. Zo zijn we onafhankelijk en niet gebonden aan welke politieke ideologie, economische belang of religie dan ook.

Amnesty-onderzoeker Donatella Rovera aan het werk in Raqqa, Syrië, in februari 2018.
© Amnesty International

Amnesty onderzoekt

Goede en betrouwbare informatie is ontzettend belangrijk voor Amnesty. Onze onderzoekers verzamelen informatie over schendingen van mensenrechten met behulp van zo veel mogelijk bronnen. Ze interviewen slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen. Ze onderzoeken gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze analyseren satellietbeelden, doen forensisch onderzoek en zoeken uit wie er wapens levert aan mensenrechtenschenders. De uitkomsten van onze onderzoeken publiceren we in rapporten. Deze rapporten vormen de basis voor alles wat we doen.

Teodora del Carmen Vásquez met brieven en kaarten die voor haar werden geschreven tijdens de Write for Rights-schrijfactie
© Amnesty International

Amnesty voert actie

Wereldwijd komen we in actie tegen marteling en de doodstraf en voor mensen die onterecht gevangenzitten of gediscrimineerd worden. Dat doen we op veel manieren. Met online spoedacties, demonstraties en groetenkaarten aan mensen die onterecht gevangen zitten of onder vuur liggen vanwege hun werk. Op festivals halen we handtekeningen onder petities op. En tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie schrijven Amnesty-supporters over de hele wereld miljoenen brieven aan ministers, presidenten en koningen. Daarin vragen ze om gerechtigheid voor mensen die onrecht is aangedaan. Hoe meer brieven en handtekeningen, hoe groter de druk op machthebbers om de mensenrechten te respecteren.

260.769

Leden

24

Spoedacties leidden in 2022 tot succes

(van de 212)

84.422

Scholieren en studenten in Nederland

kregen in 2022 les over mensenrechten

Burgemeester van Alphen a/d Rijn Liesbeth Spies ontvangt Amnesty International Directeur Dagmar Oudshoorn naar aanleiding van het rapport van Amnesty International Nederland Demonstratierecht Onder Druk.
© Pierre Crom

Amnesty lobbyt

Amnesty beschikt voor uiteenlopende onderwerpen over betrouwbare en unieke informatie, analyses en standpunten die politiek relevant zijn. Die brengen onze lobbyisten onder de aandacht van regeringen, organisaties en bedrijven. Zo proberen we mensenrechten hoog op de agenda te krijgen. We willen dat landen de mensenrechten een belangrijke rol geven in hun binnenlands en buitenlands beleid. En dat onderdrukkende wetten worden aangepast. In Nederland lobbyen we vooral bij de Tweede Kamer en ministeries. Dat werkt. Toen wij in 1977 begonnen met onze lobby tegen de doodstraf waren er maar 16 landen in de hele wereld die de doodstraf hadden afgeschaft in de wet of de praktijk. Inmiddels zijn dat 144 landen.

Dagmar bij 5 uur show.

Amnesty licht voor

Bijna dagelijks publiceert Amnesty persberichten en rapporten over de mensenrechtensituatie wereldwijd. We delen onze rapporten met de media. Onze directeur, woordvoerders en specialisten komen ook regelmatig in de media, om toelichting te geven op actuele ontwikkelingen. We zijn ook heel actief op social media. Zo proberen we nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarnaast geven we al ruim 50 jaar Wordt Vervolgd uit, een journalistiek onafhankelijk maandblad over de mensenrechten. En al honderdduizenden leerlingen in Nederland hebben van onze gastdocenten les gehad over mensenrechten, zodat zij goed toegerust zijn om op te komen voor hun eigen rechten en die van anderen.

Bernardo Caal Xol, activist uit Guatemala, herenigd met zijn familie.
© James Rodriguez for Amnesty International

Amnesty steunt mensenrechtenactivisten

Amnesty werkt vaak samen met lokale mensenrechtenverdedigers. Soms hebben zij acute financiële steun nodig. Hier is een speciaal fonds voor: het Relief Fonds. Hiermee helpt Amnesty mensenrechtenactivisten, slachtoffers van schendingen en hun familieleden om bijzondere lasten te dragen. Ook lokale organisaties kunnen een beroep doen op het fonds. Het gaat bijna altijd om bescheiden bedragen, maar ook die kunnen van levensbelang zijn.

Lees meer

Acute financiële hulp

Mensenrechtenverdedigers kunnen bijvoorbeeld een bijdrage van het fonds krijgen voor juridische hulp, fysieke bescherming en veiligheidsmaatregelen, medische en psychosociale ondersteuning en tijdelijke kosten voor levensonderhoud. We steunen alleen mensen die we kennen, of met wie we contact hebben via een contactpersoon die we vertrouwen. Het fonds is bestemd voor noodsituaties en niet voor langdurige hulp. Het betreft hulp op maat omdat kosten per land en situatie verschillen.

Verleende individuele noodhulp in 2022

In 2022 gaven we wereldwijd ruim € 3 miljoen uit en ondersteunden we ongeveer 7.500 mensen. Het ging om mensen die het slachtoffer waren van mensenrechtenschendingen of het risico liepen daarop. We ondersteunden hen met name met rechtsbijstand, medische hulp en herhuisvesting.

We kunnen vanwege veiligheidsredenen niet heel specifiek omschrijven wie we met ons Relief Fonds steunden. Maar in Zuid-Sudan steunden we bijvoorbeeld een jongvolwassene die als kind in de dodencel zat. Amnesty en anderen voerden actie voor zijn vrijlating. Ons Relief Fonds betaalt nu zijn opleiding in Kenia, waar hij verblijft. In Algerije verleenden we financiële steun aan de familie van een mensenrechtenverdediger die ten onrechte werd vastgehouden. De hulp is bedoeld ter ondersteuning van het familiebezoek aan de activist in de gevangenis, maar ook voor medische zorg en levensonderhoud. In Mexico steunden we families en advocaten die strijden tegen vrouwenmoord. Vanwege hun strijd worden zij bedreigd en hebben zij dringend behoefte aan veilige huisvesting en psychosociale steun.

Collecte Amnesty
© Amnesty International

Amnesty werft fondsen

Als Amnesty willen we altijd en overal kunnen zeggen wat we willen. Daarom nemen we nooit geld aan van overheden voor ons onderzoek en onze acties en campagnes. We worden financieel gesteund door onze leden, donateurs en supporters en organisaties als de Nationale Postcode Loterij en de ASN Bank.

Wil je slachtoffers van mensenrechtenschendingen blijven helpen, ook als je er zelf niet meer bent? Overweeg dan om Amnesty in je testament op te nemen. Kijk hier voor alle informatie over nalaten aan Amnesty.

Demonstratie op het Museumplein in Amsterdam voor een betere verkrachtingswet
© Pierre Crom

Wat doen we met je geld?

Amnesty heeft in 2022 € 31,4 miljoen besteed (2021: € 30,6 miljoen). Hiervan is € 25,0 miljoen (79,8 procent) besteed aan de doelstelling. De overige bestedingen betreffen kosten voor fondsenwerving en beheer en administratie. Onder de noemer ‘besteed aan de doelstelling’ vallen alle bestedingen op het gebied van strategie, onderzoek en lobby (18,2 procent), campagnes en mobilisatie (10,7 procent) en communicatie (12,5 procent). Ook de bijdrage aan de internationale Amnesty-organisatie (38,5 procent) valt hieronder. Daarnaast wordt geld besteed aan werving (15,3 procent) en aan beheer en administratie (4,9 procent).