Klimaat en mensenrechten

Miljoenen mensen lijden onder de catastrofale gevolgen van extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering worden versterkt – van aanhoudende droogte in Sub-Sahara Afrika tot verwoestende tropische stormen in Zuidoost-Azië, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. Hoge temperaturen veroorzaakten dodelijke hittegolven in Europa en bosbranden in Zuid-Korea, Algerije en Kroatië. Er zijn zware overstromingen geweest in Pakistan, terwijl in Madagaskar een miljoen mensen door langdurige en intense droogte nauwelijks toegang hebben tot voldoende voedsel.

Het belangrijkste wetenschappelijke orgaan voor de beoordeling van klimaatverandering ter wereld – het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – waarschuwt dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ‘uiterlijk in 2025 zijn hoogtepunt moet bereiken en tegen 2030 met 43 procent verminderd moet zijn als we de klimaatverandering tot 1,5°C willen beperken en een complete catastrofe willen voorkomen’.

Er is onmiddellijk grootschalige actie nodig.

 

Dorpsbewoners op een opgedroogde rivierbedding in Satkhira, Bangladesh, waar klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging, erosie en andere milieuproblemen, met miljoenen mensen in gevaar.
© Barcroft Media via Getty Images