Klimaat en mensenrechten

Miljoenen mensen ondervinden de catastrofale gevolgen van extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering worden versterkt. Hoge temperaturen veroorzaken dodelijke hittegolven en bosbranden, tropische stormen en overstromingen verwoesten alles wat op hun pad komt, mensen lijden honger door voedselgebrek als gevolg van intense en langdurige droogte.

Als we de klimaatverandering tot 1,5°C willen beperken en een complete catastrofe willen voorkomen, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2025 zijn hoogtepunt bereiken en tegen 2030 met 43 procent verminderd zijn.

Er is onmiddellijk grootschalige actie nodig.

Dorpsbewoners op een opgedroogde rivierbedding in Satkhira, Bangladesh, waar klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging, erosie en andere milieuproblemen, met miljoenen mensen in gevaar.
© Barcroft Media via Getty Images