Sport en mensenrechten

Landen proberen sport te gebruiken – soms subtiel, soms schaamteloos – om zichzelf niet alleen een beter imago te geven, maar om tegelijk de aandacht af te leiden van mensenrechtenschendingen. Dat gebeurt onder meer in Saudi-Arabië, Qatar en China. In sommige landen die een groot internationaal sportevenement organiseren, nemen de mensenrechtenschendingen bovendien toe. Dat blijft vaak zonder gevolgen voor de verantwoordelijken voor de schendingen. Het eigen straatje wordt schoongeveegd, kritische geluiden gesmoord en kwalijke praktijken worden aan het oog onttrokken.

Bouwwerkzaamheden in het centrum van Doha, de hoofdstad van Qatar.
© Getty Images/Robert Harding World Imagery