Vluchtelingen en asielzoekers

Elke dag nemen overal ter wereld mensen de moeilijkste beslissing in hun leven: ze besluiten hun huis en naasten te verlaten vanwege onderdrukking, uit angst voor vervolging of in de hoop elders een beter leven te kunnen leiden. Wereldwijd zijn naar schattingen van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR in 2021 zo’n 84 miljoen mensen op de vlucht. Van hen hebben circa 34 miljoen mensen hun land verlaten. Vluchtelingen en asielzoekers zijn kwetsbaar. Daarom hebben zij bescherming nodig. Amnesty zet zich ervoor in dat vluchtelingen en asielzoekers een goede behandeling krijgen en dat hun rechten niet worden geschonden.

Oekraïners vluchten voor het Russische oorlogsgeweld naar Hongarije
© Chris Furlong/Getty Images