De Russische oproerpolitie arresteert homorechtenactivist Daniil Grachev tijdens een Gay Pride-evenement in Sint-Petersburg in juni 2013
© Roma Yandolin / Getty Images

Discriminatie

We hebben allemaal het recht om gelijk behandeld te worden, ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. Toch horen we maar al te vaak hartverscheurende verhalen over discriminatie. In tal van landen worden mensen onderdrukt, belanden in de gevangenis, worden gemarteld of krijgen zelfs de doodstraf.

Het probleem

Discriminatie zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van individuen en groepen. Het treft migranten, minderheden, vrouwen, leden van inheemse gemeenschappen en mensen met een beperking, een andere huidskleur, een ander geloof of een andere seksuele voorkeur. In tal van landen lijden zij omdat ze bijvoorbeeld geen toegang hebben tot goed onderwijs, minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, onterecht worden onderdrukt, in de gevangenis komen, worden gemarteld of zelfs de doodstraf krijgen.

Vooroordelen over andere mensen, angst voor het onbekende of gevoelens van onveiligheid liggen ten grondslag aan elke vorm van discriminatie. Vooroordelen zijn een voedingsbodem voor bijvoorbeeld de groeiende vreemdelingenhaat.

Mensen worden soms direct gediscrimineerd. Ze worden tot misdadiger bestempeld alleen omdat ze homo of lesbienne zijn, zwart, vrouw, christen of moslim Lees het rapport: Keuzes en vooroordelen: discriminatie van moslims in Europa . Maar je huidskleur: daar kun je niets aan doen. Dat je een vrouw bent is niet jouw schuld. En je geloof is een persoonlijke keuze die niemand iets aangaat.

Anderen worden indirect gediscrimineerd en met speciale regels buitengesloten. Zo worden Roma-kinderen in Slowakije naar het bijzonder onderwijs gestuurd, omdat ze dom zouden zijn.

© Oli Scarff / Getty Images
De protestgroep ‘Stop de Islamisering van Europa’ demonstreert tegen de bouw van een moskee in Harrow, Engeland.

 

Wat doet Amnesty?

Wereldwijd

Amnesty vindt dat niemand gediscrimineerd mag worden. Daarom zetten we ons in om discriminerende wetten aan te passen en pleiten voor maatregelen die mensen moeten beschermen.

 • We komen op voor de rechten van seksuele minderheden waar ook ter wereld. In bijna 80 landen is homoseksualiteit verboden en in sommige landen (onder meer in Iran, Nigeria en Saudi-Arabië) kun je er zelfs de doodstraf voor krijgen.
 • We komen op voor de rechten van vrouwen, die in tal van landen als tweederangsburger moeten leven. Ze mogen niet autorijden (Saudi-Arabië) of ‘s nachts niet werken (China, Letland, Madagaskar). Hun stem is voor de rechtbank minder waard dan die van een man (Iran). Ze worden belemmerd als het gaat om hun recht om te trouwen, te scheiden of te hertrouwen (onder meer in Afghanistan, Maleisië, Niger en Sudan). En ze zijn wereldwijd het slachtoffer van huiselijk geweld, waar de autoriteiten niet tegen optreden.
 • We komen op voor de rechten van etnische minderheden en inheemse volkeren in bijvoorbeeld Peru, Canada, Brazilië, India en China, of voor Roma-kinderen die in diverse Europese landen worden achtergesteld.
 • We komen op voor mensen die vanwege hun geloof worden onderdrukt, gevangengezet of zelfs de doodstraf kunnen krijgen, zoals de Rohingya in Myanmar of sjiitische moslims, Ahmadi-moslims, christenen en atheïsten in Indonesië.
 • We komen op voor mensen die om een andere reden worden achtergesteld of bedreigd, zoals mensen met albinisme in Malawi, die hun leven niet zeker zijn.
© Lawilink / Amnesty International
Annie Alfred (10) uit Malawi heeft albinisme, waardoor mensen denken dat ze over magische krachten beschikt. Ze loopt het risico te worden ontvoerd en gedood, omdat haar lichaamsdelen in de ogen van de daders een fortuin waard zijn.

 

 

Nederland

In Nederland richten we ons onder meer op het tegengaan van etnisch profileren.

 • Al een aantal jaar wijst Amnesty de regering en de Tweede Kamer in brieven, rapporten en gesprekken op signalen over etnisch profileren in Nederland. In de aanloop naar de beoordeling van Nederland door de VN-Mensenrechtenraad, uitte Amnesty haar zorg over een aantal problemen, waaronder vreemdelingendetentie, etnisch profileren en strafbaarstelling van illegaal verblijf.
 • Amnesty heeft informatie- en lesmateriaal Spreekbeurt houden over discriminatie? Download ons spreekbeurtpakket ontwikkeld om jongeren te informeren over hun rechten en plichten wanneer de politie hen op straat controleert.

Bekijk het dossier Etnisch profileren 

Amnesty’s oproep

We roepen regeringen op de volgende maatregelen tegen discriminatie te nemen.

 • Schaf discriminerende wetten af en laat iedereen vrij die op basis van deze wetten gevangenzit.
 • Bescherm iedereen tegen geweld.
 • Maak nieuwe wetten en pak de bron van discriminatie aan.
 • Geef het goede voorbeeld: gebruik en misbruik geen discriminerende opvattingen over mensen voor politieke doeleinden.