Narges Mohammadi

Successen 2020

Wetten werden gewijzigd

In verschillende landen werden in 2020 wetten gewijzigd. Op deze pagina een aantal van de meest in het oog springende wetswijzigingen van 2020.

Doodstraf in Amerika: executieruimte in Texas.
© AP GraphicsBank

Doodstraf afgeschaft

Colorado is de 22ste Amerikaanse staat waar de doodstraf werd afgeschaft. Ook in Tsjaad, waar de doodstraf sinds 2017 alleen nog werd opgelegd voor terrorisme, is de doodstraf sinds 2020 volledig uitgebannen. Saudi-Arabië, dat in 2019 in de top 3 stond van landen waar de meeste doodvonnissen werden voltrokken, schafte de doodstraf af voor mensen die een misdrijf begingen toen ze jonger waren dan 18 jaar. Ook stok- en zweepslagen zijn afgeschaft als straf. Minderjarigen kunnen nu maximaal 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Mogelijk kunnen ze nog wel de doodstraf krijgen voor misdrijven die onder de antiterreurwet vallen. Amnesty blijft strijden voor de afschaffing van de doodstraf in alle gevallen. Lees meer.

Medewerkers van Amnesty voeren campagne voor aanpassing van de verkrachtingswet
© Amnesty International

Minister gaat verkrachtingswet aanpassen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar stellen. Daarmee geeft de minister gehoor aan de kritiek vanuit de samenleving, onder meer van Amnesty. Eerder wilde de minister het nieuwe delict ‘seks tegen de wil’ introduceren, met de helft van de straf die op verkrachting staat. Verkrachting is een mensenrechtenschending en daders worden vaak niet bestraft. Amnesty startte daarom de campagne #LetsTalkAboutYES om de dialoog over seks en instemming op gang brengen, vooral onder jongeren. Meer dan 53 duizend mensen stuurden de minister een kaart, waarop ze hem aanmoedigden om de verkrachtingswet aan te passen. Lees meer.

© Fredy Oox

Homohuwelijk in Noord-Ierland

In Noord-Ierland mogen mensen van hetzelfde geslacht voortaan met elkaar trouwen. Op de dag van bekendmaking noemde Patrick Corrigan, directeur van Amnesty Noord-Ierland, het ‘een historische dag voor gelijkheid en mensenrechten in Noord-Ierland. Al te lang worden lhbti’ers in Noord-Ierland behandeld als tweederangsburgers. Vandaag is een ongelooflijk moment voor koppels van hetzelfde geslacht, die eindelijk kunnen trouwen en van wie relaties als gelijk [aan heteroseksuele relaties] worden erkend.’ Lees meer.

Internationale Vrouwendag in Madrid, 8 maart 2019.
© Adolfo Lujan

Nieuwe verkrachtingswet in Spanje

De Spaanse regering kondigde een nieuwe wet aan waarin seks zonder instemming niet alleen strafbaar is, maar ook als verkrachting wordt bestraft. Dit is een belangrijke stap voor de erkenning van alle slachtoffers van verkrachting. De aanpassing van de wet volgt na een beruchte groepsverkrachtingszaak, waarbij de daders aanvankelijk niet voor verkrachting werden veroordeeld, maar voor seksueel misbruik, en daardoor aanzienlijke lagere straffen kregen. Dit omdat het slachtoffer onder invloed was van drank en drugs en niet kon aantonen dat er sprake was geweest van dwang of dat ze zich verzet had. Lees meer.

Demonstratie tegen een strengere abortuswet in Bratislava, Slowakije.
© Amnesty International Slowakije

Geen strengere abortuswet in Slowakije

Het Slowaakse parlement stemde eind oktober tegen een nieuwe wet die de toegang tot een veilige abortus nog verder zou beperken. Er waren geen medische redenen voor de strenge maatregelen in de wet, die ertoe had kunnen leiden dat vrouwen zouden moeten uitwijken naar onveilige abortuspraktijken. Als het wetsvoorstel zou zijn aangenomen, zou dat vooral grote gevolgen hebben gehad voor vrouwen en meisjes op het platteland. Zij leven vaker in armoede en zijn daardoor eerder slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld. De afgelopen jaren had Slowakije al wetten ingevoerd die de toegang tot tijdige, veilige en legale abortusdiensten lastiger hebben gemaakt. Lees meer.

Overvolle gevangenis in Cambodja

Cambodja hervormt strafrechtsysteem

Op 18 mei 2020 kondigde de Cambodjaanse minister van Justitie aan het strafrechtsysteem te zullen hervormen. Hij zal met alternatieven komen voor mensen die in voorlopige hechtenis zitten of een voorwaardelijke gevangenisstraf kregen. Twee weken later kondigde de minister van Binnenlandse Zaken een campagne aan om de overbevolking in gevangenissen tegen te gaan, vanwege de mensenrechten en om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Hierdoor kunnen 10 duizend gevangenen vrijkomen die veroordeeld zijn voor kleine delicten. Lees meer.

Regenboogglas

Bescherming lhbti’ers in Zuid-Korea

In Zuid-Korea werd een wetsvoorstel ingediend dat discriminatie van lhbti’ers moet uitbannen. Het was de zevende keer dat een wetsvoorstel over antidiscriminatie bij de Nationale Vergadering werd ingediend. Bij eerdere pogingen was het opnemen van bepalingen die lhbti-discriminatie verbieden bijzonder omstreden. Nu staat de bescherming tegen discriminatie van lhbti’ers wel in het wetsvoorstel. Lhbti’ers worden in Zuid-Korea op verschillende manieren gediscrimineerd. De coronapandemie legde de heersende vooroordelen tegen hen nog eens duidelijk bloot. In de media werd een verband gelegd tussen de verspreiding van het coronavirus en seksuele geaardheid of genderidentiteit. Lees meer.