Ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de Europese Raad helpt bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen in de EU.
© Getty Images

De Europese Raad stemt in met ratificatie Verdrag van Istanbul

De Europese Raad besloot op 1 juni 2023 tot ratificatie van het Verdrag van Istanbul. Dit is een historische en lang bevochten stap bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in de Europese Unie. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Amnesty International is verheugd over het besluit, maar vindt de huidige overeenkomst nog te beperkt. Daarom roept Amnesty de EU op om te werken aan een bredere toetreding die zorgt voor betere bescherming tegen gendergerelateerd geweld.

Er is nu besloten tot betere justitiële samenwerking in strafzaken en bij zaken over asiel en non-refoulement – het recht van vluchtelingen om niet te worden teruggestuurd naar hun land van herkomst als zij daar vervolging te vrezen hebben.

Migranten die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld, moeten toegang hebben tot de rechter en juridische klachten kunnen indienen voor de misstanden die zij hebben ondervonden, zonder angst voor uitzetting. Slachtoffers van huiselijk geweld, met name degenen van wie de migratiestatus afhangt van hun gewelddadige partner, kunnen gedwongen worden om in gewelddadige relaties te blijven leven. Ze doen dit uit angst om hun status te verliezen en uitgezet te worden als de relatie wordt beëindigd.

Migranten, asielzoekers, mensen zonder papieren of mensen van wie de verblijfsvergunning afhankelijk is van de persoon die gewelddadig tegenover hen is (bijvoorbeeld een gewelddadige partner of werkgever) ondervinden vaak hindernissen als ze medische zorg zoeken of toegang tot bescherming, gerechtigheid en herstelbetalingen. Vaak is dit omdat ze bang zijn dat dienstverleners hun persoonlijke gegevens, inclusief hun migratiestatus, met autoriteiten zullen delen. Er kunnen dan procedures in gang worden gezet die gevolgen kunnen hebben voor hun migratiestatus of die kunnen leiden tot hun uitzetting.

 

Verdrag van Istanbul

In 2014 trad het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa in werking. De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan bijna alle landen van Europa lid zijn. Het verdrag richt zich op het voorkomen van geweld, bescherming van slachtoffers, vervolging van daders en de ontwikkeling van een beleid om geweld tegen vrouwen structureel te bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld om psychisch en seksueel geweld, stalking, en gedwongen huwelijken en gedwongen abortus. Daarnaast hebben de landen met de ondertekening beloofd discriminatie van vrouwen uit te bannen, geweld tegen te gaan tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid en om te zorgen voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het verdrag is juridisch bindend. Op 1 maart 2016 trad het verdrag in Nederland in werking. Turkije heeft het verdrag op 20 maart 2021 verlaten, maar in 2022 traden Moldavië, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk toe.

Landen die het verdrag hebben ondertekend, beloofden zich hieraan te zullen houden.

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

 

Bekijk in deze video wat het belang van het verdrag is.

 

Meer over dit onderwerp