President Hakainde Hichilema van Zambia schaft de doodstraf af

Zambia schaft de doodstraf af

De president van Zambia, Hakainde Hichilema, stemde op vrijdag 23 december 2022 in met de afschaffing van de doodstraf. Ook het beledigen van de president is niet langer strafbaar. Zambia is het 25e land in de sub-Sahara Afrika dat de doodstraf voor alle misdrijven heeft afgeschaft.

Een progressieve stap

’Amnesty International is blij met de afschaffing van de doodstraf in Zambia. Dit is een goede en progressieve stap waaruit blijkt dat het land het recht op leven wil beschermen‘, aldus Tigere Chagutah van Amnesty International. ‘Dit besluit is een voorbeeld voor landen in de regio die de doodstraf nog steeds toepassen. We willen dat ook deze landen een einde maken aan de wrede, onmenselijke en vernederende vorm van bestraffing.’ Chagutah prijst ook de wetswijziging waardoor het beledigen van de president niet langer strafbaar is: ’Tot voor kort werd deze wet gebruikt om de vrijheid van meningsuiting ten onrechte te beperken.’

Protocol afschaffing doodstraf

De doodstraf is een inbreuk op twee essentiële mensenrechten. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd dat iedereen recht op leven heeft en het recht heeft op een leven vrij van marteling. De Verenigde Naties hebben in 1989 een protocol aangenomen dat afschaffing van de doodstraf voorschrijft. Inmiddels hebben 85 landen dit protocol bekrachtigd. Amnesty International moedigt de autoriteiten van Zambia aan om zich snel aan te sluiten.

Achtergrond

Volgens het laatste onderzoek van Amnesty International over de doodstraf is het aantal executies in sub-Sahara Afrika meer dan verdubbeld van zestien in 2020 tot 33 in 2021. In heel zuidelijk Afrika zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de richting van afschaffing. Angola, Mauritius, Mozambique, Namibië, de Seychellen en Zuid-Afrika schaften de doodstraf af.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.

Meer over dit onderwerp