actiegroep lets talk about YES juicht voor het Eerste Kamergebouw
© Amnesty International

Eerste Kamer neemt Wet seksuele misdrijven aan

Op 19 maart 2024 stemde de Eerste Kamer over de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Die wet werd met 73 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Een belangrijke wijziging in de wet gaat hiermee doorgevoerd worden: niet langer staat dwang centraal in het verkrachtingsdelict, maar het ontbreken van consent (wederzijdse instemming). Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen seksueel geweld, en voor slachtoffers hiervan.

‘Het oude verkrachtingsdelict was niet alleen ouderwets, maar ook in strijd met de mensenrechten,’ zegt Dagmar Oudshoorn, ‘We zijn heel blij dat seks nu ook volgens de wet om wederzijds instemmen en dus wederzijds plezier gaat. Zoals het hoort.’ 

Dit wetsvoorstel maakt Nederland het 17e land in Europa, dat seks zonder consent als verkrachting strafbaar stelt. Hiermee komt de wet in overeenstemming met internationale mensenrechtenverdragen. 

Op 4 juli 2023 stemde de Tweede Kamer al over de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Ook daar werd de wet met een overgrote meerderheid aangenomen. 

Jarenlang actievoeren

Amnesty International heeft jarenlang actiegevoerd voor deze wetswijziging met honderden activisten en een actiegroep van vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, binnen de campagne Let’s Talk About YES  

Mireille, een van de vrouwen uit de actiegroep zegt na het horen van de stemming van de Eerste Kamer: ‘Na vier jaar actievoeren hebben we nu in ieder geval erkenning; wat wij hebben meegemaakt, bestaat nu officieel.’ 

‘De nieuwe wet betekent voor mij eindelijke erkenning dat een verkrachting óók een verkrachting is zonder geweld of dwang. De wet reflecteert de normen en waarden van hoe je met elkaar omgaat. En dat is zó belangrijk’, zegt Legien een ander lid van de actiegroep.  

De actiegroep heeft zich samen met Amnesty International ingezet om ervoor te zorgen dat het verkrachtingsdelict in de strafwet wordt aangepast, zodat dwang niet centraal staat, maar het ontbreken van wederzijdse instemming.  

Bekijk het overzicht van vier jaar actievoeren. 

Meer over dit onderwerp