Veiligheid en mensenrechten

Terrorisme vormt een directe bedreiging voor het recht op leven. Veiligheid is essentieel voor de verwezenlijking van mensenrechten. Staten hebben de taak om mensen te beschermen tegen terreuraanslagen, gewelddadig extremisme en andere bedreigingen. Maar daarbij moeten zij zich wel aan de mensenrechten houden. Amnesty verzet zich tegen onnodige en onevenredige inbreuken op mensenrechten in de naam van veiligheid. We zetten ons in voor het behoud van de rechtstaat als garantie voor vrijheid en veiligheid.

© Getty Images

Surveillance

Regeringen grijpen cybercrime en de dreiging van terrorisme aan om meer staatscontrole over onze online activiteiten en telecomcommunicatie te rechtvaardigen. Ook de Nederlandse regering maakt zich hier steeds vaker schuldig aan. Als gevolg van vermeende bedreigingen voor de samenleving en de democratische rechtsstaat krijgen inlichtingen- en veiligheidsdiensten ruimere bevoegdheden en delen bijvoorbeeld onze communicatiegegevens met het buitenland.

Lees verder
Op Schiphol worden op 12 april 2016 vier verdachten gefouilleerd. Volgens de marechaussee was er sprake van een ‘verdachte situatie’.
© Marco van Middelkoop / Hollandse Hoogte

Contraterrorisme

Bij het bestrijden van terrorisme nemen overheden steeds vaker veiligheidsmaatregelen die onze vrijheden beperken. Deze maatregelen moeten aan strikte voorwaarden voldoen om te voorkomen dat mensenrechten worden geschonden. Dit is niet altijd het geval, waardoor ons recht op bijvoorbeeld privacy en de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. Amnesty zet zich ervoor in dat de maatregelen die genomen worden tegen terreur, niet ten koste gaan van de vrijheden en de rechtsstaat.

Lees verder

Meer weten?

Wordt Nederland veiliger door de inzet van massasurveillance? Ga met elkaar in gesprek over mensenrechten in Nederland

Bestel de mensenrechtendialoog