Right to Protest

Right to Protest

‘Demonstreren is een recht, geen gunst.’

Demonstreren is een mensenrecht. Maar het demonstratierecht staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland. Demonstranten krijgen te vaak te maken met onnodig belemmerende regels, die bovendien in strijd zijn met de mensenrechten. Daarom voert Amnesty International de campagne Right to Protest. Zodat iedereen, zonder drempels, gebruik kan maken van dit grondrecht! Vind jij dat ook belangrijk? Lees dan verder en kijk wat jij kunt doen.

Mede mogelijk gemaakt door demonstranten

Vrouwen mogen stemmen. Een werkdag duurt 8 uur. Als man kun je trouwen met een man. Dat is allemaal volkomen normaal. Maar ooit was het dat niet. Daarom kwamen mensen op allerlei manieren in actie, bijvoorbeeld door de straat op te gaan om te demonstreren. En dat hielp. Het demonstratierecht is ontzettend belangrijk in een democratie. Dat vinden ook veel burgemeesters en politici. Toch staat het recht om te demonstreren wereldwijd onder druk. Ook in Nederland.

Wat hebben we te danken aan demonstranten?
mensen demonstreren #peoplenotprofit
© © Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket via Getty Image

Demonstratierecht in Nederland onder druk

Demonstreren is een recht, geen gunst. Maar demonstraties worden primair gezien als een risico voor de openbare orde, niet als de uitoefening van een mensenrecht. Verreweg de meeste demonstraties verlopen echter zonder problemen, en dat moet ook het uitgangspunt zijn; de overheid moet demonstraties en demonstranten als vreedzaam beschouwen, zolang het tegendeel niet vaststaat.

Alles over demonstratierecht

Bescherm het demonstratierecht en word lid

Ik wil lid worden!
politie bij demonstratie bij Chinese ambassade
© © Copyright Pierre Crom

Waar gaat het mis?

Uit ons onderzoek blijkt dat zowel de landelijke als de lokale overheden tekortschieten in het waarborgen van het demonstratierecht. Demonstranten krijgen te vaak te maken met onnodig belemmerende regels, vaak uit vrees voor overlast. Mensen die vreedzaam demonstreren en niks verkeerd doen, worden toch aangehouden door de politie. Of moeten zonder enige reden hun ID laten zien. Dat blijkt ook uit ons rapport ‘Ongecontroleerde macht‘. Allemaal zaken die het demonstreren onnodig moeilijk maken. En er misschien voor zorgen dat mensen er een volgende keer wel twee keer over nadenken voor ze weer meedoen aan een demonstratie.

Lees ons rapport ‘Demonstratierecht onder druk’
demonstratie voor een betere wet tegen verkrachting
© © www.mariekevandervelden.com

Wat wil Amnesty?

Amnesty wil dat iedereen in Nederland ongehinderd kan demonstreren. Want demonstreren is een recht, geen gunst. Landelijke en lokale overheden moeten zich tot het uiterste inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen. Op dat gebied valt er nog een hoop te winnen. In veel gemeenten is er onvoldoende kennis van het demonstratierecht. Uit recent onderzoek blijkt dat ook veel Nederlanders niet precies weten hoe het zit. Ze vinden al snel dat een ‘lastige’ demonstratie verboden mag worden. Dat is niet zo. Een vreedzame demonstratie mag vrijwel altijd. Met de campagne Right to Protest laat Amnesty zien hoe belangrijk het demonstratierecht is.

	

Wat doet Amnesty?

Amnesty doet onderzoek naar en voert lobby bij landelijke en lokale overheden voor het recht om te demonstreren. Om het demonstratierecht beter te waarborgen, zijn onafhankelijke waarnemers van Amnesty regelmatig aanwezig bij verschillende demonstraties. We observeren de demonstratie, zonder er zelf actief aan deel te nemen. Dat doen we al jaren bij allerlei soorten demonstraties, en dat blijven we doen. Het doel hiervan is om in kaart te brengen hoe de lokale overheid (burgemeester en politie) demonstraties mogelijk maken. Want daar gaat het regelmatig mis. Amnesty kan direct publiekelijk reageren of de opgedane informatie gebruiken om burgemeester, gemeente en politie er op te wijzen dat zaken beter geregeld moeten worden.

Internationale campagne

Wereldwijd staat het recht om te demonstreren onder druk. In plaats van dat ze de maatschappelijke onvrede oplossen, perken veel regimes de vrijheid van demonstreren in. Wereldwijd komt Amnesty daarom in actie.

© © Pierre Crom/Getty Images

Wat kan jij doen?

Organiseer jij demonstraties of demonstreer jij zelf? Heb je te maken gehad met barrières of inperkingen van je demonstraties? Sluit je dan aan bij een lokaal Right to Protest netwerk! Deze netwerken bouwen aan kennis en vaardigheden om lokaal het demonstratierecht te verbeteren en versterken. Via lokale netwerk bijeenkomsten maken we plannen om de gemeente aan te spreken over het manifest demonstratierecht. Wil jij ook meehelpen het demonstratierecht in Nederland beter te waarborgen? Mail dan naar demonstreren@amnesty.nl. Je kunt ook een Human Rights Talk  organiseren om in gesprek met vrienden, medestudenten of collega’s te ontdekken hoe zij denken over demonstraties. 

Ga je zelf demonstreren? Onder ‘Lees meer’ ontdek je wat wat je rechten zijn.

Lees meer

Demonstratierecht – wat moet je weten?

  1. Demonstreren is een mensenrecht

Demonstreren is belangrijk voor een gezonde democratische rechtsstaat. Het is een manier om te laten zien wat je vindt van bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij.  Demonstreren draagt bij aan maatschappelijke verandering. Het demonstratierecht is vastgelegd in internationale verdragen en in nationale wetgeving. Het demonstratierecht staat wereldwijd en ook in Nederland onder druk. Daarom is het zo belangrijk dat kennis van en respect voor dit recht toeneemt.

  1. Wat is een demonstratie

Bij demonstraties gaat het om: 1. een meningsuiting door 2. twee of meer personen 3. in het openbaar. Demonstraties heb je in allerlei soorten en maten, zoals klassieke manifestaties op een plein, maar ook protestmarsen, blokkadeacties, sit-ins, bezettingen en flashmobs. De organisatoren van een demonstratie bepalen zelf waar en wanneer ze demonstreren, in principe op gezichts- en geluidsafstand van het object van hun protest.

  1. Geen vergunning nodig

Demonstreren is een recht, en geen gunst. Je hebt dan ook geen toestemming nodig. De gemeente en de politie moeten zich tot het uiterste inspannen om jouw demonstratie mogelijk te maken. Daarom is het in Nederland verplicht om je demonstratie aan te aan te melden bij de gemeente. Maar ook spontane en niet-aangemelde demonstraties moeten beschermd worden.

  1. Demonstratierecht is niet onbegrensd

De burgemeester mag een demonstratie alleen inperken als dat strikt noodzakelijk is in het belang van de nationale en openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Een demonstratie mag niet beperkt worden alleen omdat deze niet is aangemeld, of omdat er sprake is van (enige) overlast, of er een andere route wordt gelopen, of een weg wordt geblokkeerd.

  1. En de veiligheid dan?

Een demonstratie inperken, laat staan verbieden, vanwege (dreigend) geweld door vijandig publiek is bijna altijd in strijd met de mensenrechten. Logisch, anders zouden tegenstanders door te dreigen met geweld anderen hun demonstratievrijheid kunnen ontnemen. Bij dreigende wanordelijkheden moet er meer politie paraat staan om het vreedzame protest te beschermen.

 

Jouw rechten als demonstrant

  1. Vrijheid van meningsuiting

De overheid en politie moeten neutraal zijn ten aanzien van de inhoud; ze mogen jouw protest niet meer of minder ruimte geven vanwege je boodschap. Het demonstratierecht beschermt juist ook aanstootgevende en schokkende uitingen (protestborden, vlaggen, leuzen, etc.). Dat betekent niet dat je alles mag zeggen. Oproepen tot haat, geweld en discriminatie zijn verboden. Ook al ben je het oneens met het protest van een ander, je mag dit nooit verstoren. Je mag wel een tegendemonstratie organiseren.

  1. Identiteitscontroles: mag je dit weigeren?

De politie mag geen legitimatiebewijs vorderen van vreedzame demonstranten. Dat mag alleen als dat ‘noodzakelijk is voor de redelijke taakuitoefening’, bijvoorbeeld als ze je verdenken van een strafbaar feit, of als de politie je later wil horen als getuige. Als de politie om je ID vraagt, mag je dit weigeren.

  1. Filmen

Je mag tijdens demonstraties uiteraard filmen en foto’s maken. Daarbij mag je ook het optreden van de politie vastleggen. Houd daarbij wel voldoende afstand en hinder de politie niet. Als je de beelden openbaar maakt, hou dan rekening met de privacy van de politie en anderen, bijvoorbeeld door gezichten te blurren.

  1. Fouilleren

De politie mag je niet zomaar fouilleren. Daar gelden hele strikte regels voor en in principe is er nooit aanleiding om dat te doen bij een vreedzame demonstrant. Dus vraag altijd op grond van welke wettelijke bevoegdheid de politie je wil fouilleren. Vraag iemand dit te filmen, en dien een klacht in als fouilleren volgens jou onrechtmatig is.

  1. Aanhouden

In principe mogen vreedzame demonstranten niet worden aangehouden. Als de burgemeester besluit een demonstratie te beëindigen moet de politie alle deelnemers aan een protest duidelijk hoorbaar waarschuwen. Vertrek je niet, dan kan de politie je aanhouden. Als je je niet verzet, mag de politie daarbij geen geweld gebruiken.

Vrouwenkiesrecht. Mede mogelijk gemaakt door demonstranten. Net zoals de legalisering van het homohuwelijk, fietspaden en nog veel meer. Een recht om te beschermen, dus.

Meer weten over het demonstratierecht?

Lees hier de meest gestelde vragen