Mensenrechten in Nederland

Met discriminatie bedoelen we het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Het woord discriminatie komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘het maken van onderscheid’. Onderscheid maken kan ertoe leiden dat mensen worden achtergesteld vanwege bijvoorbeeld hun etnische achtergrond, huidkleur, godsdienst, politieke of andere meningen, sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, gezondheid of een andere reden.

Discriminatie in Nederland

Niemand wil gediscrimineerd worden en niemand wil beschuldigd worden van discriminatie. En toch gebeurt het. Ook in Nederland. Dat hangt volgens experts samen met de toestroom van vluchtelingen. Onder hen zijn veel mensen uit landen met een moslim-meerderheid. Ook terroristische aanslagen, zoals die in Frankrijk, België en Duitsland plaatsvonden, werken discriminatie in de hand. Als deze ontwikkeling zich doorzet, zullen er vaker mensen worden aangevallen vanwege hun ras, geslacht, nationaliteit of geloof. Dat is onacceptabel. Mensen moeten beoordeeld worden op hun daden, niet om wie ze zijn.

Lees verder

 

Grote politiecontrole in Rotterdam
© Robin Utrecht/ANP

Etnisch profileren

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan witte Nederlanders terwijl daar geen objectieve reden voor is. Etnisch profileren draagt bij aan een negatieve beeldvorming over etnische minderheden, schaadt de legitimiteit van de Nederlandse politie en draagt niet bij aan de bestrijding van criminaliteit.

Lees verder

Meer weten?

Is een wereld zonder discriminatie mogelijk? Ga met elkaar in gesprek over mensenrechten in Nederland

Bestel de mensenrechtendialoog

 

Wil je meer weten over discriminatie?