Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Beleid banken duurzamer, maar echte omslag ontbreekt

Beleid banken duurzamer, maar echte omslag ontbreekt | eerlijke bankwijzer
28
sep
2015

Acht belangrijke Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar hun duurzaamheidsbeleid. Dat is goed nieuws. Toch schiet het beleid van veel banken nog steeds tekort, bijvoorbeeld op klimaat, wapens, olie en gas, en dierenwelzijn. Van de acht banken voert ASN Bank op de meeste onderwerpen het beste duurzaamheidsbeleid; ING is hekkensluiter. Dit blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer.

De acht banken tezamen scherpten hun beleid in ruim een jaar tijd op ruim dertig punten aan. Opvallende beleidsverbeteringen: ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden. SNS Bank verbeterde haar klimaatbeleid door eisen te stellen aan energiebesparing en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. ING sluit in haar kolenbeleid ‘mountain top removal mining’ – waarbij bergen van bovenaf worden afgegraven met grote milieuschade tot gevolg – uit van financiering. ASN Bank stelt harde voorwaarden aan dierenwelzijn in de veehouderij. En Rabobank heeft beleid tegen landroof aangenomen en is veel transparanter geworden over haar leningen aan bedrijven.

Banken te weinig kritisch

Alle banken verwachten dat bedrijven aandacht hebben voor de naleving van mensenrechten en arbeidsrechten door hun onderaannemers en toeleveranciers. Vrijwel geen enkele bank eist echter dat bedrijven hierover afspraken vastleggen in hun contracten met hun onderaannemers en toeleveranciers. Uitzonderingen zijn Triodos Bank (alleen voor arbeidsrechten) en ASN Bank en SNS Bank (voor zowel mensenrechten als arbeidsrechten). Triodos Bank is de enige bank die ook van bedrijven verlangt dat ze het Internationale Humanitaire Recht respecteren en investeert niet in bedrijven die nederzettingen in bezette gebieden (mede) mogelijk maken.

Transparantie en verantwoording zijn voor banken als kapitaalverstrekkers zo mogelijk nog belangrijker dan voor andere bedrijven. Zij zijn namelijk medeverantwoordelijk voor de sociale en milieugevolgen van alle economische activiteiten waarin ze investeren. Ze zouden daarom het publiek niet alleen over hun investeringen moeten informeren maar ook inzichtelijk moeten maken in welke bedrijven, overheden en projecten zij investeren. Ook op dit terrein valt nog veel te winnen.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt niet alleen het beleid van banken, maar ook de uitvoering ervan in de praktijk. Zie het meest recente praktijkonderzoek over de toezeggingen van banken.